Co najmniej 16 celników ze Swilengradu przy granicy z Turcją legitymowało się najpewniej...
Manołowa Ewgenia
14.01.2013
Inflacja może w tym roku wynieść ok. 2,3 proc., a dynamika wzrostu PKB ukształtuje się na poziomie...
PAP
12.01.2013
W 2013 roku możliwa jest nowelizacja ustawy budżetowej i podniesienie deficytu budżetowego z...
PAP
11.01.2013
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu współpracując z Urzędem Miasta prowadzi kampanię informacyjną...
Michał Malinowski
11.01.2013
Profesor Leszek Balcerowicz krytykuje Radę Polityki Pieniężnej. Jego zdaniem nie dba ona...
Jolanta Mazur
11.01.2013
W ramach nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planowana jest...
Michał Malinowski
11.01.2013
Orzeczenia WSA uchylające interpretacje indywidualne organów upoważnionych oraz zmiany...
Jolanta Mazur
11.01.2013
Prokuratorzy i funkcjonariusze CBŚ w czwartek udali się do Ministerstwa Finansów, aby uzyskać...
PAP
11.01.2013
Zmiana systemu opodatkowania nieruchomości z obecnego na oparty na wartości nieruchomości wymaga...
Katarzyna Bogucka
11.01.2013
Od nowego roku w ustawach o podatkach dochodowych (o PIT i o CIT) obowiązują regulacje, których...
Michał Malinowski
11.01.2013
Fakt uzyskania w ramach umowy cash poolingu poręczeń od innych uczestników bez ponoszenia...
Jolanta Mazur
11.01.2013
Ministerstwo Finansów ogłosiło terminy egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się...
Magdalena Stankiewicz
11.01.2013
Interpretacja indywidualna nie traci ważności z powodu wydania interpretacji ogólnej. Podatnik w...
Łukasz Matusiakiewicz
11.01.2013
Jeszcze przyjmowane są zgłoszenia na seminarium VAT 2013 ustawa, dyrektywa orzecznictwo, podczas...
Jolanta Mazur
11.01.2013
Przeznaczenie środków z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na działalność opodatkowaną nie...
Michał Malinowski
11.01.2013
Nowe przepisy o fakturowaniu nie przewidują konieczności opracowania od 1 stycznia Regulaminu...
Adam Bartosiewicz
11.01.2013
Minister finansów chcąc rozwiać wątpliwości dotyczące sposobu wykazywania w deklaracji podstawy...
Jolanta Mazur
11.01.2013
Wysoki poziom usług świadczonych przez kancelarię podatkową nie daje dzisiaj gwarancji pozyskania...
Joanna Polańska-Solarz
11.01.2013
Doradca podatkowy
W 2013 roku możliwa jest nowelizacja ustawy budżetowej i podniesienie deficytu budżetowego z...
PAP
11.01.2013
Minister finansów Jacek Rostowski liczy na dalsze obniżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach....
PAP
10.01.2013
Minister finansów podał średnie ceny miedzi i srebra za grudzień, dla obliczania wysokości...
Jolanta Mazur
10.01.2013
Ustawa o PIT, wymieniając jako jedno ze źródeł przychodów, prawo wieczystego użytkowania gruntów,...
Michał Malinowski
10.01.2013
Wczoraj opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która zawiera zmiany...
Jolanta Mazur
10.01.2013
Minister finansów zmienił rozporządzenie określające wzory deklaracji podatkowych dla podatku...
Jolanta Mazur
10.01.2013
Na podkarpackich drogowych przejściach granicznych w Medyce i Korczowej, jako pierwsze uruchomione...
Michał Malinowski
10.01.2013
Skoro złożenie zgłoszenia jest warunkiem zwolnienia podatkowego, a minister finansów ma obowiązek...
Michał Malinowski
10.01.2013
Jednym z ustawowych obowiązków doradcy podatkowego jest regularne opłacanie składki członkowskiej....
Joanna Polańska-Solarz
10.01.2013
Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w Ordynacji podatkowej, które mają chronić interesy...
Jolanta Mazur
10.01.2013
Wprowadzenie pełnego odliczenia VAT od wszystkich pojazdów nabywanych przez firmy pociągnęłoby...
Jolanta Mazur
10.01.2013
Podatnik, o którym mowa, od 1 marca 2013 r. nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego z...
Tomasz Krywan
10.01.2013