1. Termin szkolenia: 8 maja 2012 rok 
2. Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP w Bydgoszczy, ul. M. Focha 4, (III piętro – winda)
3. Program szkolenia
09:30 -10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 16:00  

W trakcie wykładu przerwy kawowe                                                

„VAT w transporcie i budownictwie”
Prelegent: dr Adam Bartosiewicz

dr Adam Bartosiewicz - doktor nauk prawnych, specjalizujący w prawie podatkowym - polskim i wspólnotowym. Stale współpracuje z Rzeczpospolitą i jej dodatkiem Dobra Firma, od kilku lat udziela odpowiedzi na pytania klientów Vademecum Doradcy Podatkowego. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

4. Udział w szkoleniu jest płatny na konto Oddziału i wynosi:
• 100,00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami) ,
• 200,00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240,00 zł),

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.
 
6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd obliguje doradców podatkowych do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu do dnia 30 kwietnia 2012 r.
 
7. Rejestracji na szkolenie należy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

8. Informujemy, że oprócz materiałów szkoleniowych każdy z uczestników spotkania otrzyma książkowy komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym.

Więcej informacji na stronie www.kujawsko-pomorski.kidp.pl