Pytanie

Jesteśmy firmą handlowo-usługową, zajmujemy się gastronomią i cateringiem. Obecnie otrzymaliśmy zlecenie na usługę cateringową, której miejscem świadczenia usług jest Polska, a zleceniodawcą jest firma niemiecka.
W jaki sposób powinniśmy wystawić fakturę (z jaką stawką) i gdzie ująć ją w deklaracji VAT?

Odpowiedź

Zgodnie z przepisami miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane. Dla miejsca świadczenia usług cateringowych nie ma zatem znaczenia status odbiorcy usługi (podatnik, czy konsument), ani to skąd pochodzi (gdzie ma siedzibę). Liczy się tylko i wyłącznie miejsce faktycznego wykonania usługi.

Jak Państwo piszecie, usługi cateringowe dla podatnika niemieckiego będą faktycznie wykonywane w Polsce. Podlegają one zatem opodatkowaniu w Polsce. Nie ma znaczenia w tym przypadku to, że usługobiorcą jest niemiecki podatnik. Nie zmienia to miejsca świadczenia tych usług, które znajduje się w Polsce. Te usługi należy zatem opodatkować, tak jak każde inne usługi cateringowe świadczone w Polsce. Trzeba wystawić fakturę ze stawką 8% VAT.

Uzasadnienie

Decydujące znaczenie dla sposobu opodatkowania usług, o który mowa, ma rozstrzygnięcie o ich ustawowym miejscu świadczenia. To miejsce świadczenia decyduje bowiem o miejscu opodatkowania usługi. Podatek od towarów i usług jest bowiem podatkiem o charakterze terytorialnym, co oznacza, że opodatkowaniu VAT w danym kraju podlegają tylko te czynności, które miały miejsce z tym kraju. Jednocześnie w ramach wspólnego zharmonizowanego systemu VAT w ramach Unii Europejskiej stworzono takie przepisy – zobowiązując państwa członkowskie do ich przyjęcia – aby dana czynność miała jedno i tylko jedno miejsce świadczenia. Regulacje te mają zapobiegać przypadkom podwójnego opodatkowania danej czynności, jak i przypadkom niezamierzonego nieopodatkowania.

Terytorialność podatku od towarów i usług oznacza, że określone czynności podlegają opodatkowaniu w danym państwie, tylko w razie świadczenia ich na terytorium tego państwa. Powyższą zasadę wyraża art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Zgodnie z nim podatkowi od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie "miejsce świadczenia" jest pojęciem ustawowym. Miejsce świadczenia to określone w przepisach miejsce opodatkowania danej czynności.

W tym przypadku, jak sami Państwo piszecie mamy do czynienia z usługami cateringowymi. Zgodnie z przepisem art. 28i u.p.t.u. miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane. W przypadku gdy usługi restauracyjne i cateringowe są faktycznie wykonywane na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu pasażerów wykonanej na terytorium Unii Europejskiej, miejscem świadczenia usług jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów.

Dla miejsca świadczenia usług cateringowych nie ma zatem znaczenia status odbiorcy usługi (podatnik, czy konsument), ani to skąd pochodzi (gdzie ma siedzibę). Liczy się tylko i wyłącznie miejsce faktycznego wykonania usługi.

Jak Państwo piszecie, usługi cateringowe dla podatnika niemieckiego będą faktycznie wykonywane w Polsce. Podlegają one zatem opodatkowaniu w Polsce. Nie ma znaczenia w tym przypadku to, że usługobiorcą jest niemiecki podatnik. Nie zmienia to miejsca świadczenia tych usług, które znajduje się w Polsce.
Te usługi należy zatem opodatkować, tak jak każde inne usługi cateringowe świadczone w Polsce. Trzeba wystawić fakturę ze stawką 8% VAT. Będzie to zwykła sprzedaż krajowa. Należy ją ująć w rubrykach przeznaczonych dla usług świadczonych w Polsce, opodatkowanych stawką obniżoną (7%, bądź 8%).

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego