Program e-Cło jest już na półmetku realizacji. Projekt, który jest największym przedsięwzięciem,...
Jolanta Mazur
15.03.2013
Nie każde nabycie składnika majątku przez osobę fizyczną, która uzyskuje dochody z tytułu...
Michał Malinowski
15.03.2013
Jeśli Polska i premier Donald Tusk chcą przyjęcia przez Parlament Europejski nowego budżetu UE, to...
Widzyk Anna
15.03.2013
Do 15 marca osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej powinny wpłacić zaliczkę na...
Jolanta Mazur
15.03.2013
Konsolidacja fiskalna zwiększa presję na przedsiębiorstwa w kwestii poboru podatków, ale karuzela...
Katarzyna Bogucka
15.03.2013
Wszyscy wiemy, że będzie happy end, przez co rozumiem zaaprobowanie budżetu UE na lata 2014-2020...
Żylińska Julita
15.03.2013
Straty budżetu państwa związane z oszustwami podatkowymi w obrocie paliwami wynoszą około 3 mld zł...
Jaszczuk Maciej
15.03.2013
Środowisko hutnicze pozytywnie ocenia działania resortu finansów służące ukróceniu oszustw w handlu...
Błoński Marek
15.03.2013
Ten, kto przed upływem pięciu lat od zakupu mieszkania, oddaje je najbliższym w zamian za opiekę w...
Szulc Mariusz
14.03.2013
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym wzrosły o 1,3 proc. w stosunku do lutego 2012 r., a w...
PAP
14.03.2013
Resort skarbu chce w 2013 r. uzyskać 5 mld zł przychodów z prywatyzacji podmiotów z udziałem Skarbu...
Oksiuta Aneta
14.03.2013
Profesjonalni pełnomocnicy podatników i organy administracji publicznej będą otrzymywać pisma...
Jolanta Mazur
14.03.2013
Środowa rezolucja PE, w której odrzucono porozumienie budżetowe wynegocjowane na lutowym szczycie...
Kozłowska Marzena
14.03.2013
System podatkowy w Polsce jest oceniany przez inwestorów jako nieprzyjazny i skomplikowany, a lista...
Jolanta Mazur
14.03.2013
To nie jest ostateczna decyzja Parlamentu Europejskiego, jestem przekonany, że zostanie osiągnięty...
Gietka Marcin
14.03.2013
Zdaniem ekspertów BCC nie sposób pozytywnie oceniać projektu, który wprowadza zmiany systemowe, a...
Jolanta Mazur
14.03.2013
Projektowane zmiany w VAT, dotyczące wprowadzenia instytucji odpowiedzialności solidarnej, będą...
Jolanta Mazur
14.03.2013
31 marca upływa termin dokonania w mDoradcy wpisu informacji o uczestnictwie w 2012 r. w...
Katarzyna Bogucka
14.03.2013
Doradca podatkowy
Przy obliczaniu upływu terminu soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy pomija się o tyle, że jeżeli...
Tomasz Krywan
14.03.2013
Obrót uzyskany przez gminę ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i oddawania gruntów w użytkowanie...
Michał Malinowski
14.03.2013
Posłowie PO wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób...
Jolanta Mazur
14.03.2013
W 2008 r. możliwe było wypełnienie kryteriów przyjęcia euro, ale kryzys uniemożliwił osiągnięcie...
Musiał Marcin
14.03.2013
Eksperci z resortu finansów będą w czwartek 14 marca odpowiadać na pytania podatników związane z...
Musiał Marcin
13.03.2013
Parlament Europejski przyjął w środę rezolucję dotyczącą budżetu UE na lata 2014-2020, w której...
Strzępka Krzysztof
13.03.2013
Nie pracujemy na razie nad nowelizacją budżetu na 2013 rok - powiedział w środę dziennikarzom...
Musiał Marcin
13.03.2013
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane obwieszczenie ministra finansów z 31 stycznia 2013 r. w...
Katarzyna Bogucka
13.03.2013
Nowe regulacje ustawy o CIT obowiązujące od 2013 r. nie przewidują wyjątków co do stosowania ich w...
Artur Kowalski
13.03.2013
Stanowisko Kościoła prawosławnego w sprawie rządowej propozycji zastąpienia Funduszu Kościelnego...
PAP
13.03.2013
Grunty położone poza obszarem parku narodowego, czy rezerwatu przyrody nie mogą być objęte...
Michał Malinowski
13.03.2013
Trendy w podatkach dochodowych w 2013 r. będą tematem, I Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Prawa...
Jolanta Mazur
13.03.2013
Doradca podatkowy