Portugalskie ministerstwo finansów zgodziło się wypłacić urzędnikom fiskusa 20 mln euro. Środki to...
PAP
20.05.2014
Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu...
Katarzyna Bogucka
20.05.2014
Credit Suisse, jeden z największych szwajcarskich banków, przyznał się, że pomagał w unikaniu...
PAP
20.05.2014
Jeżeli oddział jest odrębnym podatnikiem VAT posiadającym siedzibę działalności gospodarczej w...
Karol Różycki
19.05.2014
Minister finansów chce umożliwić podatnikom podatku od spadków i darowizn składanie za pomocą...
Jolanta Mazur
19.05.2014
Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia zwalniającego z obowiązku zapłaty podatków...
Jolanta Mazur
19.05.2014
Opublikowane zostało rozporządzenie określające właściwość miejscową organów celnych dla złożenia...
Katarzyna Bogucka
19.05.2014
Implementacja dyrektywy MIFID II w krajach UE może spowodować zamieszanie na rynku uprawnień CO2 -...
PAP
19.05.2014
Nawet 40 proc. podatku mogą zapłacić firmy zajmujące się wydobywaniem gazu i ropy w Polsce, w tym...
Inny
19.05.2014
Od drogich prezentów komunijnych fiskus może żądać podatku. Wystarczy, że ich wartość przekroczy...
PAP
19.05.2014
12 maja IASB opublikowała poprawkę do MSR 16 i MSR 38. Zmiana ta odnosi się do dwóch standardów i...
Przemysław Czajor
19.05.2014
Jeżeli program studiów podyplomowych jest bezpośrednio związany z zakresem prowadzonej przez...
Michał Malinowski
19.05.2014
Obniżenie stawki akcyzy na węgiel czy gaz ziemny nie jest możliwe ze względu na unijne regulacje -...
PAP
18.05.2014
Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie przypadków, w których nie stosuje się...
Katarzyna Bogucka
17.05.2014
Jeżeli pracownik korzysta ze samochodu służbowego na potrzeby prywatne to powinien dokonać zapłaty...
Radosław Kowalski
16.05.2014
Wynik budżetu w 2014 r. może być lepszy od zakładanego w ustawie budżetowej - poinformowała...
PAP
16.05.2014
Zgodnie z komunikatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych dotyczącym składania wniosków o wpis do...
Jolanta Mazur
16.05.2014
Doradca podatkowy
Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra finansów uproszczone zostaną formalności związane z...
Katarzyna Bogucka
16.05.2014
Należy rozważyć czy na obecnym etapie prac konieczne jest wprowadzenie specjalnego podatku...
Jolanta Mazur
16.05.2014
Ministerstwo Finansów wystąpiło z wnioskiem o powołanie przez rząd komisji kodyfikacyjnej ds. prawa...
PAP
16.05.2014
Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej na...
Michał Malinowski
16.05.2014
Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy z Organizacją Społeczną...
Joanna Polańska-Solarz
16.05.2014
Doradca podatkowy
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Polską a Kajmanami o wymianie...
Katarzyna Bogucka
16.05.2014
Deficyt budżetu państwa po kwietniu 2014 r. wyniósł 21,305,6 mld zł, czyli 44,8 proc. planu na 2014...
PAP
16.05.2014
6 maja IASB opublikowała poprawkę MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, w którejj przedstawiono...
Przemysław Czajor
16.05.2014
Stan środków walutowych w dyspozycji ministra finansów na koniec kwietnia 2014 roku wyniósł 3,458,5...
PAP
16.05.2014
Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w I kwartale 2014 r. wzrósł o 0,2 proc. kdk, czyli tyle samo...
PAP
16.05.2014

Promocja jak wirus

Doradca podatkowy
Powszechny dostęp do internetu sprzyja nowym formom marketingu. Jedną z nich jest marketing...
Joanna Polańska-Solarz
15.05.2014
Doradca podatkowy
Czwartkowe dane Głównego Urzędu Statystycznego o PKB są lepsze od oczekiwań z punktu widzenia...
PAP
15.05.2014
Termin płatności podatku w przypadku zbycia nieruchomości jest tylko jeden i tylko on ma znaczenie...
Michał Malinowski
15.05.2014