Firma doradcza Deloitte zdobyła po raz kolejny tytuł Firmy Podatkowej Roku 2014 za swoją...
Inny
24.05.2014
Doradca podatkowy
Dłużnik nie będzie już obciążany kosztami ujawnienia nadającego się do egzekucji składnika majątku....
Monika Sewastianowicz
23.05.2014
W przypadku używania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu, dla odliczenia 100 proc. VAT...
Karol Różycki
23.05.2014
Agencja Fitch podniosła rating Grecji o jeden stopień, z B- do B, a Standard Poor's (SP) podwyższył...
PAP
23.05.2014
Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet usług turystyki nie powstaje z momentem...
Jolanta Mazur
23.05.2014
Ministerstwo Finansów wystąpiło z wnioskiem o powołanie przez rząd komisji kodyfikacyjnej ds. prawa...
Jolanta Mazur
23.05.2014
Resort finansów zapowiedział utworzenie Centralnego Rejestru Dłużników. Ma on zawierać informacje o...
PAP
23.05.2014
Raportowanie przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR Corporate...
Jolanta Mazur
23.05.2014
Uchwałą z 9 maja 2014 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przedłużyła do 23 maja br. termin...
Joanna Polańska-Solarz
23.05.2014
Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów chce przekształcić urzędy kontroli skarbowej w skuteczną policję fiskalną...
PAP
23.05.2014
Wpływy z akcyzy po kwietniu 2014 r. pozwalają optymistycznie patrzeć na wykonanie założonych...
PAP
23.05.2014
Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w likwidacji nie zapłacą CIT od dochodów z przekazania na rzecz...
Jolanta Mazur
23.05.2014
Promocja w mediach społecznościowych jest skuteczna pod warunkiem, że nasz komunikat trafi do...
Joanna Polańska-Solarz
22.05.2014
Doradca podatkowy
Senatorowie jednogłośnie opowiedzieli się w czwartek za skierowaniem do Sejmu projektu zmian w...
PAP
22.05.2014
Objęcie tyskiej fabryki Fiata specjalną strefą ekonomiczną musi wiązać się z nowymi miejscami...
PAP
22.05.2014
Sugerowałbym poczekać aż do faktycznego zwrotu nadpłaty wynikającej z decyzji w sprawie podatku z...
Piotr Geliński
22.05.2014
Po trudnych dwóch latach branża stalowa ma szansę na poprawę sytuacji, mówi się nawet o boomie...
Inny
22.05.2014
Parlament Europejski przegłosował wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie fakturowania...
Jolanta Mazur
22.05.2014
Kwoty wypłacone osobie pobierającej wojskową rentę rodzinną z tytułu rekonwersji, zwrotu kosztów...
Jolanta Mazur
22.05.2014
Resort finansów na swojej witrynie opublikował wytyczne w zakresie stosowania przepisów...
Jolanta Mazur
22.05.2014
Gdy podatnicy nie dokonają w obowiązującym terminie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy przez...
Marek Jurek
22.05.2014
W środe 21 maja br. weszły w życie rozporządzenia ministra finansów regulujące niektóre kwestie...
Monika Sewastianowicz
22.05.2014
Resort finansów nie planuje zmian w zakresie kwoty wolnej od podatku dochodowego -wyjaśnił minister...
Katarzyna Bogucka
22.05.2014
Przystąpienie Polski do strefy euro może wydawać się interesujące z politycznego punktu widzenia,...
PAP
22.05.2014
Podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie...
Katarzyna Bogucka
21.05.2014
VAT w samochodach to ostatnio jedno z najbardziej kontrowersyjnych, praktycznych zagadnień...
Jolanta Mazur
21.05.2014
Powołany przez resort gospodarki zespół chce pomóc firmom zużywającym duże ilości prądu -...
PAP
21.05.2014
Polska lepiej radzi sobie z kryzysem finansowym niż państwa strefy euro i w sprawie przyjęcia...
PAP
21.05.2014
Jeżeli z dowodów rejestracyjnych pojazdów wynika, że nie są to samochody osobowe i spełnione są...
Radosław Kowalski
21.05.2014
Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie przypadków, w których nie stosuje...
Jolanta Mazur
21.05.2014