Ulga uczniowska jest ulga podatkową, co przesądza, że skorzystać z niej można wyłącznie przez jej odliczenie od podatku, Nie można domagać się wypłaty kwoty odpowiadającej przyznanej uldze z tego powodu, że wysokość podatku nie pozwala na jej pełne odliczenie, czy też nie istnieje możliwość dziedziczenia nabytej ulgi z powodu braku potencjalnych spadkobierców. Ulgi uczniowskiej nie można rozpatrywać w kategorii zobowiązania państwa wobec podatników, którzy nabyli prawo do ulgi. Niemożność realizacji poprzez odliczenie od podatku nie powoduje, że podatnik staje się wierzycielem państwa.