Dotychczasowy katalog czynności zastrzeżonych dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym, a więc m.in. doradców podatkowych, ulegnie ograniczeniu.

Zobacz: Prezydent podpisał ustawę deregulującą profesje finansowe >>

Po 10 sierpnia br. czynnościami doradztwa podatkowego będzie:
- prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy
w tym zakresie i
- reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Po deregulacji prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie nie będzie już należeć do czynności zastrzeżonych dla doradców podatkowych

Zobacz też:

Korzystaj z własnej biblioteki podatkowej >>

  Program Lex Biblioteka Podatkowa można zamówić w księgarni internetowej Profinfo >>