W celu ograniczenia procederu wyłudzania podatku VAT w obrocie określonymi towarami wrażliwymi, takimi jak niektóre wyroby stalowe, paliwa i złoto nieobrobione, wprowadzono 1 października 2013 r. instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania w VAT sprzedawcy. Taką odpowiedzialność można wyłączyć, jeżeli sprzedawca wniesie kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości i zostanie umieszczony w odpowiednim wykazie. Po kilku miesiącach stosowania tych przepisów, zdaniem projektodawcy, pojawiła się konieczność ich doprecyzowania i dostosowania wysokości kaucji do specyfiki obrotu niektórymi towarami wrażliwymi.

Zobacz: Odpowiedzialność solidarna ma ograniczyć wyłudzenia w VAT >>

VAT: kaucja gwarancyjna ochroni "wrażliwych" nabywców >>

Zakłada się zróżnicowanie wysokość kaucji gwarancyjnej w zależności od tego, czy podatnik dostarcza paliw, czy inne wrażliwe towary. Podniesienie kaucji minimalnej z 200 tys. zł do 1 mln zł oraz maksymalnej z 3 mln zł do 10 mln zł dla podmiotów działających w branży paliwowej ma zapewnić lepszą ochronę interesów budżetu państwa oraz uczciwych podatników z uwagi na fakt, że w odniesieniu do obrotu tymi towarami możliwość wystąpienia nadużyć jest znaczna.

Ponadto proponuje się wyłączenie z wykazu towarów wrażliwych objętych solidarną odpowiedzialnością podatkową, złota w postaci surowca lub półproduktów (w związku z objęciem go odwrotnym obciążeniem) oraz dodanie do o wykazu srebra i platyny w postaci surowca lub półproduktu, komputerów przenośnych takich jak: tablety, notebooki, laptopy itp. oraz konsoli do gier.

Zobacz też: VAT: resort finansów planuje rozszerzenie reverse charge >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego