Mechanizm odwróconego obciążenia (reverse charge machanism) polega na przesunięciu ze sprzedawcy na nabywcę obowiązku rozliczenia podatku i ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom i wyłudzaniu podatku VAT. Obecnie objęty nim jest obrót w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, obrót złomem, niektórymi odpadami i surowcami wtórnymi, niektórymi wyrobami stalowymi oraz produktami z miedzi.

Zobacz: Kto i kiedy jest zobowiązany do zapłaty podatku należnego przy "odwrotnym obciążeniu VAT" >>>

W związku z występowaniem nadużyć w rozliczaniu VAT, minister finansów uznał za niezbędne objęcie tym mechanizmem kolejnych towarów:

- złota w postaci surowca lub półproduktu oraz dostaw złota inwestycyjnego w sytuacji gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania;

- niektórych towarów ze stali, których zastosowanie jest takie samo jak towarów już objętych tym mechanizmem;

- telefonów komórkowych, w tym smartfonów.

Ponadto w zakresie odwróconego obciążenia VAT projekt zakłada ograniczenie stosowania tego mechanizmu do transakcji obejmujących dostawy dokonywane na rzecz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, jeżeli wartość dostarczonych towarów, dokonywanych na rzecz jednego nabywcy w danym dniu, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 tys. zł.

Wprowadzone mają zostać także informacje podsumowujące dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, które będą składane przez sprzedawców.

Zobacz też: Jak rozliczyć fakturę VAT dotyczącą odwrotnego obciążenia? >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego