O ile firma ma wpływ na jakość produktów i usług oraz na dobór instrumentów marketingowych, o tyle zewnętrzne warunki – tego, jak firma jest postrzegana przez otoczenie, nie da się kontrolować w stuprocentowy sposób. Dlatego właśnie tak istotne jest prowadzenie zaplanowanych i spójnych działań komunikacyjnych. Oto przykładowe sytuacje, w których konieczne jest podjęcie działań z zakresu public relations:

- błędny lub niezgodny z prawdą (niekorzystny) przekaz na temat firmy – rolą PR jest przekazanie prawdziwej informacji i korygowanie nieprawdziwych lub błędnych przekazów.

- uwagi lub sugestie ze strony klientów na temat produktów lub usług firmy – działania PR to dwustronna komunikacja z klientami: reagowanie na ich potrzeby i odpowiednie dostosowanie oferty, a także wyjaśnianie wszelkich wątpliwości i odnoszenie się do uwag (szczególni krytycznych). Ważną rolę w tej komunikacji pełni internet i media społecznościowe.

- komunikacja wewnętrzna w firmie – jak pokazują badania, jednym z głównych czynników zadowolenia w pracy jest bycie dobrze poinformowanym na temat funkcjonowania firmy. Zadaniem wewnętrznego PR jest poprawa i stałe doskonalenie komunikacji wewnętrznej w firmie.

Public relations definiuje się często jako budowanie reputacji firmy w otoczeniu. Reputacja zaś w istotny sposób wpływa na wartość rynkową przedsiębiorstwa. Szacuje się, że niematerialne zasoby dużych przedsiębiorstw, w tym reputacja, stanowią ponad 60 proc. ich wartości.

Dodatkowo należy wskazać, że są takie okresy funkcjonowaniu firmy, że znaczenie wizerunku szczególnie wzrasta, wywołując potrzebę skorzystania z instrumentów PR. Dzieje się tak w przypadku wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług, zmian w organizacji firmy, w sytuacjach kryzysowych o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym, czy konieczności pozyskania wsparcia finansowego z zewnątrz.

W artykule bazowano na K. Wojcik, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013 r.

Zobacz też:

Korzystaj z własnej biblioteki podatkowej >>

  Program Lex Biblioteka Podatkowa można zamówić w księgarni internetowej Profinfo >>