Już podczas posiedzenia Komitetu Administracyjnego TIR, które odbyło się 12 czerwca 2014 r. w Genewie, delegacja Federacji Rosyjskiej poinformowała o planach kolejnego przedłużenia terminu wygaśnięcia umowy gwarancyjnej pomiędzy Federalną Służbą Celną (FSC) i krajowym gwarantem ASMAP - do czasu rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego wyboru nowego stowarzyszenia gwarancyjnego i podpisania nowego porozumienia.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dotychczasowa umowa gwarancyjna powinna wygasnąć 1 lipca 2014 r., co skutkowałoby brakiem możliwości stosowania procedury TIR na terenie Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z konwencją TIR, rosyjskie władze celne muszą zatem akceptować karnety TIR na rosyjskich granicach po 1 lipca 2014 roku.

Jednak z uwagi na tak późne ogłoszenie decyzji FTS RF i ewentualny brak szczegółowej informacji, jest prawdopodobne, że mogą wystąpić problemy na przejściach granicznych Rosji w ciągu kilku najbliższych dni.