Kwota podatku wykazanego w zeznaniu PIT-28 jest niewystarczająca do odliczenia składki w pełnej...
Marek Jurek
20.08.2015
Najważniejsze bieżące problemy z jakimi spotykają się podatnicy podatku od towarów i usług omówione...
Jolanta Mazur
20.08.2015
Wstępny projekt ustawy budżetowej na 2016 rok zostanie przekazany do KPRM pod koniec sierpnia -...
PAP
20.08.2015
Jeśli ustawa o walutowych kredytach mieszkaniowych wejdzie w życie w wersji przyjętej przez Sejm,...
PAP
20.08.2015
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie różnicuje osób przebywających w szpitalach ze względu...
Katarzyna Bogucka
19.08.2015
Komitety wyborcze partii politycznych i koalicyjne komitety wyborcze nie są odrębnymi od partii...
Jolanta Mazur
19.08.2015
Spółka nabywająca produkty od rolników ryczałtowych powinna wystawiać faktury VAT RR nie później...
Krzysztof Kamiński
19.08.2015
W poniedziałek 17 sierpnia 2015 r., minister finansów spotkał się w Tarnowie z lokalnymi...
Jolanta Mazur
19.08.2015
Choć Zasady Etyki Zawodowej Doradców podatkowych nie odnoszą się wprost do prowadzenia czynności...
Joanna Polańska-Solarz
19.08.2015
Doradca podatkowy
Jeżeli okres ekonomicznej użyteczności oprogramowania jest różny od okresu użyteczności sprzętu...
Maciej Soprych
19.08.2015
Opublikowana została nowelizacja wprowadzająca do przepisów Ordynacji podatkowej, wyrażoną...
Jolanta Mazur
19.08.2015
Zasady etyki zawodowej stanowią, że w razie sporu pomiędzy doradcami podatkowymi należy dążyć do...
Joanna Polańska-Solarz
19.08.2015
Doradca podatkowy
Uregulowanie kwestii rozliczeń finansowych dotyczących kosztów utrzymania pracy w placówkach...
Jolanta Mazur
19.08.2015
Adam Jerzykowski, prawnik, już na trzecim roku studiów wiedział, że chce związać swoją przyszłość...
Małgorzata Masłowska
18.08.2015
Doradca podatkowy
Zaliczka zapłacona firmie budowlanej, z którą podatnik podpisał umowę na budowę domu, może stanowić...
Krzysztof Klimek
18.08.2015
Przedsiębiorca, który zaciągnął kredyt na firmę, a następnie zawiesił działalność może zaliczyć...
Katarzyna Bogucka
18.08.2015
Specjalne ulgi w podatkach dochodowych na tworzenie przyzakładowych żłobków, klubów dziecięcych i...
Jolanta Mazur
18.08.2015
Brak formalny w skardze kasacyjnej do NSA nie będzie skutkował natychmiastowym odrzuceniem skargi....
Monika Sewastianowicz
18.08.2015
W poniedziałek 17 sierpnia opublikowana została nowelizacja ustawy o finansach publicznych, której...
Jolanta Mazur
18.08.2015
Import usług polega na opodatkowaniu w Polsce podatkiem VAT usług nabywanych przez polskiego...
Krzysztof Kamiński
18.08.2015
Wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. nowych wzorów znaków akcyzy na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy...
Jolanta Mazur
18.08.2015
W 2016 roku maksymalna kwota kary porządkowej, nakładanej w określonych sytuacjach na podatników i...
Katarzyna Bogucka
18.08.2015
Dochody budżetu między styczniem a lipcem br. wyniosły 163,4 mld zł i stanowiły 55 proc....
PAP
18.08.2015
Od poniedziałku do 31 sierpnia mieszkańcy Suwałk (Podlaskie) mogą zgłaszać swoje projekty do...
PAP
18.08.2015
Od września w ramach programu pilotażowego ok. 100 asystentów podatnika będzie gotowych pomagać...
PAP
17.08.2015
Resort finansów ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w lipcu 2015 r., które mają zastosowanie do...
Katarzyna Bogucka
17.08.2015
Organy podatkowe mogą zabezpieczyć spłatę zobowiązań podatkowych poprzez ustanowienie na majątku...
Katarzyna Bogucka
17.08.2015
Właściwy naczelnik urzędu celnego będzie jedynie orzekał, w drodze decyzji, o kwocie zwrotu akcyzy....
Jolanta Mazur
17.08.2015
Ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw...
Sebastian Twardoch
17.08.2015
Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. od stypendiów przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne...
Jolanta Mazur
17.08.2015