Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) jest związane z przyjętym art. 193a Ordynacji podatkowej – nakładającym obowiązek wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który został wprowadzony ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) i wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

Czytaj także: Od lipca kontrolerzy będą mogli wymagać od przedsiębiorców Jednolitego Pliku Kontrolnego>>>

Zgodnie z harmonogramem i decyzją podjętą 4 listopada 2015 r. przez Zespół ds. efektywności działania służb podatkowych pod przewodnictwem sekretarza stanu Janusza Cichonia – wstępna wersja Jednolitego Pliku Kontrolnego została opublikowana przez Ministerstwo Finansów w grudniu 2015 r. Zgodnie z harmonogramem wersja ostateczna jest planowana do publikacji w marcu br.