Podatniczka spłacając kredyt hipoteczny zaciągnięty przez jej syna, nie wydatkowała środków na...
Michał Malinowski
21.07.2017
Sejm przyjął nowelizację Ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych oraz Przepisów...
Jolanta Mazur
21.07.2017
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy dotyczącą przyspieszonej amortyzacji - poinformowano...
PAP
21.07.2017
Obrót z tytułu mycia psów należy uwzględnić przy wyliczaniu kwoty limitu, z tym że po jego...
Marek Jurek
21.07.2017
Ze strony Polskiej Izby Biegłych Rewidentów można już pobrać polską wersję ulotki Międzynarodowej...
21.07.2017
Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w latach 90. - tak wyniki budżetu państwa za I półrocze...
PAP
21.07.2017
Według szacunkowych danych w okresie styczeń - czerwiec nadwyżka budżetu państwa wyniosła 5,9 mld...
PAP
21.07.2017
Sejm w czwartek przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. i udzielił rządowi...
PAP
20.07.2017
Zasiłek dla bezrobotnych otrzymany z Holandii podlega opodatkowaniu zarówno w państwie źródła...
Krzysztof Klimek
20.07.2017
Zmiany związane z wprowadzeniem przepisów dotyczących jednolitego pliku kontrolnego nie mają co do...
Michał Topulniak
20.07.2017
Do Sejmu został wniesiony rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej...
Jolanta Mazur
20.07.2017
Głównym czynnikiem, który wpłynął na bardzo dobre wykonanie budżetu z 2016 r., była bardzo dobra...
PAP
20.07.2017
Obowiązkiem kelnera obsługującego klienta, dla którego świadczona jest usługa gastronomiczna, jest...
Jolanta Mazur
20.07.2017
Resort finansów chce jednoznacznego powiązania momentu zaliczenia danego kosztu do kosztów...
Michał Malinowski
20.07.2017
Komisja finansów pozytywnie oceniła sprawozdanie rządu z wykonania budżetu 2016 r. i...
PAP
20.07.2017
W Polsce system finansowy jest stabilny, a w szczególności dotyczy to systemu bankowego, który w...
PAP
20.07.2017
W 2016 r. dochody podatku od podatków z usług wyniosły 126,6 mld zł i były nieco niższe - o 2,1 mld...
PAP
20.07.2017
Przychody uzyskiwane w ramach programów motywacyjnych z realizacji pochodnych instrumentów...
Michał Malinowski
19.07.2017
Spółka może zaliczyć w koszty wydatki na telefon, laptopa czy samochód dla menadżera, jeżeli jest w...
Michał Malinowski
19.07.2017
Sejm obraduje nad sprawozdaniem komisji finansów publicznych ws. wykonania budżetu państwa za 2016...
PAP
19.07.2017
Jeżeli premia jest wypłacana za pracę wykonywaną w Niemczech, to uwzględniając fakt przekroczenia...
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw
19.07.2017
Nowy projekt ustawy akcyzowej zakłada nałożenie na polskich przedsiębiorców z branży e-papierosów...
Inny
19.07.2017
Złożenie nieprawdziwego oświadczenia ostanie zobowiązań podatkowych sprzedawanej spółki może...
Inny
19.07.2017
Jedną z głównych przyczyn niepowodzenia działań promocyjnych jest brak strategii działania. Małe i...
Joanna Polańska-Solarz
19.07.2017
Doradca podatkowy
Komisja Nadzoru Audytowego na posiedzeniu 12 lipca 2017 r. postanowiła wystąpić z żądaniem...
19.07.2017
Wielomilionowe oszustwa podatkowe zarzuciła poznańska prokuraturom dwóm osobom kierującym spółkami...
PAP
19.07.2017
Powodów dla których nie udaje nam się zrealizować planów biznesowych jest bardzo wiele. Większości...
Joanna Polańska-Solarz
19.07.2017
Doradca podatkowy
Podwyższenie z obecnych 3.500 zł do 5.000 zł, limitu wartości środków trwałych lub wartości...
Michał Malinowski
18.07.2017
Resort finansów w ramach propozycji uszczelniających system podatków dochodowych chciałoby zmiany...
Michał Malinowski
18.07.2017
MF chce rozciągnąć ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów...
Michał Malinowski
18.07.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski