Weszły w życie przepisy będące podstawą prawną do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego przez...
Jolanta Mazur
15.03.2017
W poniedziałek, 6 marca 2017 roku, w siedzibie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów odbyło się kolejne...
Inny
15.03.2017
Sprzedaż prawa do nasadzeń, obiektów i urządzeń znajdujących się na działce na terenie rodzinnych...
Michał Malinowski
15.03.2017
Rekomendacje Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) w zakresie poprawy warunków prowadzenia...
Inny
15.03.2017
Podatek VAT wynikający z otrzymanej przez spółkę faktury, wystawionej na adres oddziału spółki, bez...
Krzysztof Kamiński
14.03.2017
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o...
Jolanta Mazur
14.03.2017
Minister rozwoju i finansów przygotował projekt rozporządzenia, zgodnie z którym, od stypendiów...
Jolanta Mazur
14.03.2017
Już od 15 marca br. składanie rocznych PIT-ów zostanie maksymalnie uproszczone. Wystarczy złożyć...
Jolanta Mazur
14.03.2017
Ministerstwo Finansów i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały porozumienie o współpracy w...
Inny
14.03.2017
Z zastosowania 20 proc. stawki w PCC nie zwalnia nawet samo uiszczenie podatku od czynności...
Michał Malinowski
14.03.2017
Urzędy skarbowe wykreśliły z bazy podatników ponad 22 tys. przedsiębiorców w ciągu dwóch miesięcy....
Inny
14.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoFirma transportowa zatrudnia kierowców...
Paweł Ziółkowski
13.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoCzy autor, który sam wydaje swoje...
Krzysztof Klimek
13.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoFirma wysyła pracowników w podróż...
Dominik Klemens
13.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoCzy spółka z ograniczoną...
Ewa Saj
13.03.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoW 2016 r. weszły w życie nowe zasady...
Ewa Saj
13.03.2017
Od 1 marca 2017 roku obowiązuje ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Uchwalaniu ustawy...
Inny
13.03.2017
Minister rozwoju i finansów ogłosił ceny paliw dla potrzeb obliczenia i wpłacenia podatku od...
Jolanta Mazur
13.03.2017
Skoro prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków pracowniczych wymaga od pracownika nocowania w...
Michał Malinowski
13.03.2017
W sytuacji, gdy wraz z wytworzeniem strony internetowej sprzedawca usługi przeniesie prawo...
Jolanta Kica
13.03.2017
Zbliża się termin wejścia w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, w...
Jolanta Mazur
13.03.2017
MSSF 16 Leasing wchodzi w życie z początkiem 2019 r., ale jednostki muszą jak najszybciej rozpocząć...
13.03.2017
Wicepremier Mateusz Morawiecki spotkał się 9 marca w Warszawie z wiceprzewodniczącym Komisji...
Inny
13.03.2017
Od 15 marca 2017 r. na Portalu Podatkowym udostępniona zostanie usługa wstępnie wypełnionego...
Jolanta Mazur
13.03.2017
Minister rozwoju i finansów przygotował rozporządzenie określające wzór wniosku WGH-1 , jaki będzie...
Jolanta Mazur
10.03.2017
Usługi związane ze wstępem do parku rozrywki objęte są preferencyjną stawką podatku od towarów i...
Michał Malinowski
10.03.2017
Likwidacja wątpliwości interpretacyjnych przy korzystaniu ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom...
Jolanta Mazur
10.03.2017
Zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego dokonuje się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu, nie...
Krzysztof Klimek
10.03.2017
Posłowie zagłosowali za przyjęciem wszystkich poprawek Senatu do ustawy o wymianie informacji...
Jolanta Mazur
10.03.2017
Sejm przyjął większość z zaproponowanych przez Senat poprawek do ustawy o systemie monitorowania...
Jolanta Mazur
10.03.2017