Interpretacja Dyrektora Krajowa Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP1-2.4012.392.2018.2.RD dotyczyła podwykonawcy, który świadczył na rzecz wykonawcy usługę mieszczącą się w katalogu zawartym w załączniku nr 14 (poz. 2–48) do ustawy o VAT, natomiast wykonawca, na rzecz którego ta usługa była świadczona, sam nie świadczył żadnej z usług z tego katalogu, jednak zakupiona przez niego od podwykonawcy usługa była niezbędna dla wyświadczenia przez niego swojej usługi.

Zobacz również:  Nowe przepisy podatkowe już do poprawki >>

Kasy fiskalne: W 2019 roku jeszcze nie online >>

Polski ustawodawca, korzystając z możliwości wynikającej z art. 119 ust. 2 dyrektywy 2006/112, wskazał w art. 17 ust. 1h ustawy o VAT, że w przypadku świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 14 (poz. 2–48) do ustawy o VAT, warunkiem zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia jest to, aby podatnik, który świadczy taką usługę, działał jako podwykonawca. Zdaniem autora artykułu pt. Odwrotne obciążenie. Interpretacja contra legem opublikowanego w styczniowym numerze Przeglądu Podatkowego w ustawie o podatku od towarów i usług brak jest jakiejkolwiek normy, która wskazywałaby, że warunkiem zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia jest to, iż usługa, którą świadczy nabywca usługi wykonanej na jego rzecz przez podwykonawcę, była usługą, o której mowa w załączniku nr 14 (poz. 2–48) do ustawy o VAT.

 


Zdaniem autora, prezentowana interpretacja indywidualna dyrektora KIS w części, w której stwierdza, że mechanizm odwrotnego obciążenia występuje w przypadku ciągłości wykonywania robót budowlanych na poszczególnych etapach obrotu. W sytuacji, gdy kontrahent dokonuje zakupu określonych usług wymienionych w poz. 42 załącznika nr 14 do ustawy o VAT w celu realizacji świadczeń niewymienionych w załączniku. Wnioskodawca, który świadczy na rzecz kontrahenta przedmiotowe usługi nie jest podwykonawcą, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy, jest interpretacją nieznajdującą podstaw prawnych w obowiązujących w Polsce przepisach w zakresie podatku od towarów i usług i jest ona z tym przepisami sprzeczna.

Więcej w styczniowym numerze Przeglądu Podatkowego >>