Senat w czwartkowym głosowaniu nie zgłosił poprawek do tegorocznego budżetu, ustawa trafi do podpisu prezydenta. 

Według ustawy, deficyt państwa wyniesie w 2019 roku maksymalnie 28,5 mld zł. Wynika z niej, że dochody budżetu państwa wyniosą w tym roku 387,6 mld zł, a wydatki - 416,1 mld zł. Inflacja wyniesie natomiast 2,3 proc. 

Ustawa zakłada wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,8 proc. Przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie natomiast nominalnie o 6 proc. 

Planowane dochody podatkowe mają być wyższe w tym roku niż w ubiegłym. Planowany jest ich wzrost z 331,67 mld zł w 2018 r. do 359,73 mld zł w 2019 r. Na najważniejsze wpływy rząd liczy z tytułu podatku od towarów i usług. Według przyjętego planu mają one wynieść 179 mld zł. W ubiegłym roku planowano 166 mld zł z VAT.

 

Wyższe wpływy z podatków

Z uzasadnienia do ustawy budżetowej wynika, że wzrost dochodów podatkowych będzie skutkiem dobrej sytuacji gospodarczej w Polsce. Wyższe wpływy z podatków mają też być skutkiem wprowadzenia wielu działań uszczelniających pobór podatków i kontrolowanie przestrzegania przepisów podatkowych. Chodzi tutaj m.in. o: wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, wprowadzenie ustawy o STIR i blokowanie podejrzanych transakcji bankowych. Od stycznia br. istnieje też obowiązek raportowania schematów podatkowych. Kolejnym etapem uszczelniania ma być natomiast wdrożenie systemu elektronicznych kas fiskalnych online i opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Zakładane wpływy z poszczególnych podatków w latach 2018 i 2019 przedstawiają poniższe tabele.

 

Planowane dochody budżetu państwa w 2019 roku

Planowane dochody budżetu państwa w 2018 roku

Zobacz również: Sejm przyjął budżet państwa na 2019 rok >>