Dzięki zgodzie Komisji Europejskiej Polska będzie miała ma prawo stosować obowiązkowy split payment od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.

Split payment obowiązkowy, ale nie dla wszystkich

Obowiązek nie dotknie jednak wszystkich przedsiębiorców. Ma on dotyczyć wyłącznie transakcji dokonywanych w niektórych branżach pomiędzy podatnikami, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Split payment będzie obowiązkowy przy płatnościach dokonywanych w formie przelewów bankowych. Nie dotknie jednak wpłat gotówkowych. Po wejściu w życie nowych przepisów, podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce. Dodatkowo ma także zostać wprowadzony obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Towary i usługi, które wymuszą podział płatności

Jak tłumaczy Tomasz Kassel z PwC, zgodnie z załącznikiem do projektu decyzji derogacyjnej mechanizm podzielonej płatności obligatoryjnie może być stosowany w odniesieniu do 152 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności mogą zostać objęte:

  •  wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe,
  • odpady, złom, surowce wtórne,
  • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde,
  • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe,
  • prawa do emisji gazów cieplarnianych,
  • roboty budowlane,
  • węgiel,
  • handel częściami do samochodów i motocykli. 

Na razie brak projektu zmian

W połowie zeszłego roku Ministerstwo Finansów zapowiadało, że będzie chciało wdrożyć obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w połowie 2019 r. Jak dotąd, nie ma jeszcze projektu przepisów krajowych, które wdrożyłyby decyzję Komisji Europejskiej. Projekt decyzji określa najszerszy dopuszczalny zakres wprowadzenia obowiązkowego split paymentu. Zdaniem Kassela, Ministerstwo Finansów najprawdopodobniej będzie dążyć do możliwie pełnego wdrożenia uzyskanej decyzji.

Zobacz również:  Kasy fiskalne: W 2019 roku jeszcze nie online >>

Nowe przepisy podatkowe już do poprawki >>

Odpowiedzialność solidarna podatnika, który otrzymał płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności >>