Najnowsze i planowane zmiany w prawie podatkowym były tematem IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, który we wtorek odbył się w Warszawie. Serwis Prawo.pl, Przegląd Podatkowy i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska były patronami medialnymi wydarzenia.

W czasie kongresu poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. cen transferowych i nowych obowiązków pomiotów powiązanych, monitoringu horyzontalnego, planowanych zmian w VAT, ostatniej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, opodatkowania gospodarki cyfrowej, czy minimalizacji ryzyka opodatkowania w transakcjach międzynarodowych.

Ceny transferowe głównym wyzwaniem dla podatników

Jacek Bajger, doradca podatkowy, szef zespołu ds. cen transferowych, partner w KPMG, omawiając ostatnie zmiany dotyczące podmiotów powiązanych, zwrócił uwagę, że problematyka wartości i ceny transakcji jest jedną z istotniejszych kwestii, z jaką mają obecnie do czynienia podatnicy. Ekspert zwrócił uwagę, że organy podatkowe coraz bardziej interesują się rozliczeniami podmiotów powiązanych. Coraz więcej kontroli podatkowych dotyczy właśnie tego aspektu. Zdaniem Bajgera, problematyczny dla podatników jest przede wszystkim fakt, że kontrolujący nie dokonują samodzielnie weryfikacji przyjętej przez podatnika ceny transakcji. Weryfikacja dokonywana jest przez centrum kompetencyjne w Łodzi. Fakt, że kontrolujący otrzymują z centrum tylko ostateczną kalkulację, znacząco utrudnia podatnikowi porozumienie się z kontrolującymi i uzasadnienie słuszności przyjęcia danej kalkulacji. – Bardzo często zatem kontrole kończą się doszacowaniem dochodu u podatnika, który oczywiście trzeba opodatkować – podkreśla Bajger.

 

Częste zmiany przepisów nie ułatwiają życia

Przepisy dotyczące cen transferowych uległy istotnej zmianie po roku działania poprzednich. Od stycznia obowiązują m.in. nowe pojęcia. Zmieniły się definicje: podmiotu, powiązań, podmiotu powiązanego, podmiotu niepowiązanego, transakcji kontrolowanej i znaczącego wpływu. Zniknął jednak m.in. obowiązek dokumentacyjny w transakcjach w ramach podatkowych grup kapitałowych. Dokumentacji nie trzeba przygotowywać także do transakcji krajowych. Muszą tu być jednak spełnione łącznie trzy warunki. Strony transakcji nie mogą korzystać ze zwolnień podmiotowych, ani ze zwolnień z ramach specjalnych stref ekonomicznych. Nie mogą też mieć straty podatkowej.

Zobacz również: Rząd chce surowiej karać podatników >>

Zmiany w VAT coraz bliżej

Kongres KPMG dotyczył również tematyki zmian w VAT. Ministerstwo Finansów przygotowuje nowelizację ustawy o VAT. Jej efektem ma być całkowicie nowa matryca stawek VAT. Najprawdopodobniej zacznie obowiązywać w 2020 r. Nie będzie także trzeba odwoływać się już do PKWiU z 2008 r. Dla potrzeb podatkowych znaczenie będzie miała Nomenklatura Scalona (CN) w zakresie klasyfikacji towarów i PKWiU z 2015 r. dla usług. Już od kwietnia br. podatnicy będą mogli skorzystać z wiążących informacji stawkowych. Będzie to decyzja wydawana przez organy podatkowego na wniosek podatnika, potwierdzająca poprawność zastosowania danej stawki VAT.

- Zaproponowane na rok 2019 zmiany w zakresie VAT, wydają się korzystne dla podatników. Przykładem może być nowa matryca stawek VAT, a więc odejście od starych klasyfikacji statystycznych na rzecz nowszych lub na rzecz kodów CN, czy też wprowadzenie możliwości uzyskania wiążącej informacji stawkowej. Również likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT na rzecz rozbudowanego pliku JPK jest zmianą pozytywną, o ile oczywiście ostateczny kształt zaproponowanego nowego pliku JPK nie okaże się nadmiernie rozbudowany - ocenia Agnieszka Laskowska, doradca podatkowy, dyrektor w zespole ds. VAT w KPMG.

Zobacz również: 
Kasy fiskalne: W 2019 roku jeszcze nie online >>

Wiążące Informacje Stawkowe – projekt wymaga poprawek >>
 

Monitoring horyzontalny przed nami

W czerwcu br. Ministerstwo Finansów zamierza uruchomić pilotaż programu współpracy horyzontalnej z podatnikami. Monitoring horyzontalny ma polegać na bieżącej współpracy podatnika z organem podatkowym w zakresie rozliczania podatków. W pierwszej kolejności będą mogli z niego skorzystać największe podmioty, o minimalnym obrocie 50 mln euro. Zdaniem Mirosława Michny, doradcy podatkowego, partnera w KPMG, największym problemem w Polsce jest brak pewności prawa. Można więc rozważyć współpracę z fiskusem. Wszelkie ryzyka podatkowe byłyby wtedy rozważane na bieżąco. Podatnik miałby także stałe wsparcie administracji skarbowej w procesach raportowania. Przedsiębiorcy uczestniczący w programie współpracy mają zostać wyłączeni spod przepisów kodeksu karnego skarbowego, szybciej otrzymywać zwrot VAT, mają też być rzadziej kontrolowani w zakresie podatków dochodowych. Aby przystąpić do programu współpracy, konieczny będzie wstępny audyt przeprowadzony przez Krajową Administrację Skarbową i doradcę podatkowego. Konieczne będą również coroczne przeglądy rozliczeń przez doradcę.

Umowa nie załatwi sprawy, problemem są częste zmiany

- Naszym głównym wyzwaniem są ceny transferowe. Jako podmiot działający w grupie, mamy bardzo dużo transakcji, które muszą być dokumentowane. Ostatnie zmiany były dla nas dużym zaskoczeniem. Niedawno przygotowaliśmy wymaganą dokumentację, złożyliśmy stosowne oświadczenie, a przepisy już zdążyły się zmienić. Zaczynamy więc uczyć się ich od nowa. To duże wyzwanie. Nie większe zresztą niż temat jednolitych plików kontrolnych. Wyszliśmy właśnie na prostą z automatyzacją tego raportowania, a słyszę, że planowane są kolejne zmiany w tym zakresie  – komentuje Piotr Junczewski, dyrektor finansowy w Mondial Assistance.

Dodaje, że problematyczne są również nowe przepisy dotyczące podatku u źródła. Doprowadziły do tego, że czasami łatwiej jest ubruttowić wypłatę i ponieść koszt podatku, niż zbierać z zagranicy wszystkie wymagane dokumenty. Na pytanie o to, czy jego zdaniem warto będzie współpracować horyzontalnie z fiskusem, Junczewski odpowiada, że sama idea jest słuszna. Jego zdaniem, w polskich realiach się jednak nie sprawdzi. Tłumaczy, że problemem jest mentalność naszych organów podatkowych. Podatnicy cały czas są traktowani jako petenci, nie jako partnerzy. Bez zmiany podejścia fiskusa, zawieranie takich umów nie będzie miało najmniejszego sensu.