- Pomoc publiczną stanowią tylko instrumenty przynoszące korzyść wybranym kategoriom podmiotów. Tymczasem zasady, wprowadzone ustawą z 28 grudnia 2018 r. dotyczą wszystkich podmiotów na rynku energii elektrycznej, zatem nie jest to rozwiązanie selektywne - przekonuje Ministerstwo Energetyki w opublikowanym w piątek komunikacie. Energia jest bowiem towarem używanym bez wyjątku we wszystkich sektorach gospodarki oraz przez odbiorców indywidualnych. Ustawa nie zmienia  również w żaden sposób zasad rynku konkurencyjnego, jeśli chodzi o sprzedaż energii elektrycznej na rynku giełdowym  - zaznaczyło ministerstwo. Dlatego zdaniem resortu rozwiązania zawarte w ustawie nie są sprzeczne z prawem UE.

 


 

Komisja Europejska oczekuje notyfikacji

Podczas prac w Parlamencie zastrzeżenia o niezgodności ustawy z przepisami UE zgłaszali m.in. posłowie i senatorowie opozycji. Podobne wątpliwości zgłosiła też Konfederacja Lewiatan. W czwartek Komisja Europejska ogłosiła, iż oczekuje, że Polska notyfikuje ustawę. KE zaznaczyła, że państwa członkowskie są zobowiązane do notyfikowania o wszelkich działaniach pomocy publicznej przed ich wdrożeniem. - Do tej pory nie otrzymaliśmy notyfikacji od polskich władz, ale tego byśmy oczekiwali - oświadczyła Mina Andreewa, rzeczniczka KE.  Ministerstwo zaznaczyło, że będzie w stałym kontakcie z KE.

Czytaj również: Spór o pomoc publiczną dla spółek energetycznych >>

- Ustawa - poza obniżeniem opłaty przejściowej - i główne rozporządzenia wykonawcze stanowią najprawdopodobniej pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE i bezwzględnie  wymagają notyfikacji przed jej stosowaniem. Ponadto, przepisy w niektórych miejscach są sprzeczne z obowiązującym prawem w zakresie systemu handlu uprawnieniami EU ETS – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan. I nie chodzi tylko o rekompensaty, ale również obniżenie akcyzy. - Redukcja akcyzy do zera dla wytwórców OZE również wymagała notyfikacji, jako środek selektywnej pomocy - tłumaczy Daria Kulczycka.

Dla kogo rekompensaty

Zgodnie z ustawą z  28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw powstanie Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Z niego  przedsiębiorstwa  zajmujące się obrotem energią elektryczną lub jej dystrybucją mają otrzymać rekompensaty z tytułu utraconych przychodów na skutek uchwalenia nowelizacji. W połowie 2018 koncesję na obrót energią posiadały 463 podmioty, z tego 143  zarejestrowane w województwie mazowieckim. Koncesję na dystrybucję – transport energii - ma przeszło 300 firm. Do większości odbiorców prąd dostarcza jednak pięć największych dystrybutorów, wydzielonych z dawnych zakładów energetycznych, m.in. Tauron Dystrybucja, Energa Dystrybucja. W uzasadnieniu autopoprawki z 27 grudnia 2018 r. do projektu z 21 grudnia 2018 rząd oszacował, że rekompensaty wyniosą ok. 4 mld zł. Będą one wyznaczane w stosunku do średnioważonej ceny energii na rynku hurtowym. Szczegółowe zasady określone zostaną w rozporządzeniu. ME poinformowało w piątek, że obecnie je przygotowuje. Ponadto ustawa obniża z 20 do 5 zł akcyzę za jedną megawatogodzinę, a także opłaty przejściowe.