Pracujemy nad zmianami w zakresie stosowania kas rejestrujących w kantorach potwierdza Ministerstwo...
Krzysztof Koślicki
23.02.2018
Podatnik nie może zasłaniać się ochroną danych osobowych, by nie ujawnić np. danych dotyczących...
Marcin Andrzejowicz
22.02.2018
Organy podatkowe muszą pomagać podatnikom. Nie mogą jednak pozwalać na oszustwa i wyłudzenia...
Krzysztof Koślicki
22.02.2018
W 2017 roku średni czas rozpatrzenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej...
Krzysztof Koślicki
22.02.2018
Usług budowlanych, które mają charakter usług deweloperskich, nie można rozliczyć w formie karty...
Anna Olbrych
22.02.2018
Sprzedaż zestawu, w którym cena towaru ze stawką 23-proc. VAT jest zaniżona, a cena innego ze...
Iwona Kaczorowska
22.02.2018
Zwolnienie z VAT jest uzależnione od osiąganego obrotu jedynie na terytorium państwa, gdzie jest...
Anna Olbrych
22.02.2018
Tylko do 28 lutego producent rolny, który chce odzyskać część podatku zawartego w paliwie zużytym...
PAP
22.02.2018
Komisja finansów powołała w środę nowych członków podkomisji ds. ustaw frankowych. Podkomisja...
Krzysztof Koślicki
21.02.2018
Zdefiniowanie pojęcia podwykonawcy jest jednym z głównych problemów związanych z zastosowaniem...
Krzysztof Koślicki
21.02.2018
Przewożenie przez granicę w baku samochodu więcej niż 200 litrów paliwa będzie podlegało akcyzie i...
Krzysztof Koślicki
21.02.2018
Ograniczenie przesłanek przywrócenia terminu w kontekście stanu zdrowia jako niezawinionego...
Anna Olbrych
21.02.2018
Przepisy ustawy o VAT określają kilka przypadków, w których podatnicy nie są zobowiązani do...
Krzysztof Kamiński
20.02.2018
Zachęty podatkowe będą dostępne w całej Polsce. Decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego będzie...
Krzysztof Koślicki
20.02.2018
Wykreślenie z ewidencji środków trwałych i schowanie do magazynu nie może być uznane za...
Anna Olbrych
20.02.2018
Nowa definicja małego podatnika, zaliczanie do kosztów podatkowych pracy małżonka, zmiana zasad...
Krzysztof Koślicki
20.02.2018
Skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych do 5 lat - to...
Krzysztof Koślicki
20.02.2018
Podatnicy PIT (prowadzący działalność gospodarczą) i CIT mogą płacić zaliczki w formie...
Krzysztof Koślicki
20.02.2018
Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych, decyzja o...
PAP
19.02.2018
Prawo do rozliczenia autorskich kosztów uzyskania przychodów daje tylko stworzenie dzieła. Nie jest...
Krzysztof Koślicki
19.02.2018
Ministerstwo Finansów zapowiada przedłużenie terminu na przygotowanie uproszczonych sprawozdań w...
Krzysztof Koślicki
19.02.2018
Nowelizacja przepisów dotyczących zasad sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych...
19.02.2018
Jeżeli podatnik SSE ponosi koszty związane ze swoją działalnością, to nie ma znaczenia, czy otrzyma...
Anna Olbrych
19.02.2018
Premier Mateusz Morawiecki powiedział w sobotę w Monachium, że polski rząd popiera wprowadzenie...
Krzysztof Sobczak
17.02.2018
Urząd Skarbowy w Warszawie zarejestrował umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej Agory,...
PAP
17.02.2018
Obecne prawo zarówno polskie, jak i wspólnotowe jest wypełnione lobbystyczną treścią, która...
Krzysztof Koślicki
16.02.2018
Nie ma znaczenia, czy zagraniczni kontrahenci świadczący usługi na rzecz polskiej spółki podlegają...
Anna Olbrych
15.02.2018
W ramach ulgi dla niepełnosprawnych można odliczać wydatki m.in. na leki. Zakup środków...
Krzysztof Koślicki
15.02.2018
Niedawno wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu LIDER KSIĘGOWOŚCI. Jego organizator...
Iwona Kaczorowska
15.02.2018
Co do zasady bezpośredni zwrot lub pośrednie rozliczenie nadwyżki VAT jest prawem podatnika...
Piotr Florys
15.02.2018