Sejm uchwalił zmiany ws. organizacji kolonii

Sejm znowelizował w piątek ustawę o systemie oświaty wprowadzając szczegółowe zapisy dotyczące organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży, w tym zwiększenia nadzoru nad organizacją...

11.09.2015

Kandydat na dyrektora musi znać prawo oświatowe

Są już nowe zasady dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Rozporządzenie wprowadza m.in. wymóg wykazania się przez kandydata znajomością prawa...

11.09.2015

Będzie więcej zajęć o szkodliwości narkotyków

Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem narkomanii będzie obejmować wszystkich uczniów, a nie tylko tych, uznanych za zagrożonych tym zjawiskiem. WDziennikuUstaw opublikowano rozporządzenie w tej...

31.08.2015