Chodzi o regulacje ujednolicające zasady rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Projekt przygotowany przez MEN znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. Według GIODO za mało precyzyjnie określa, jakie dane członków komisji rekrutacyjnych znajdą się w protokołach.
"Jedynie zamknięty katalog przetwarzanych danych osobowych na określoną okoliczność spełnia zasadę zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami - w tym zasadą adekwatności danych w stosunku do celu ich przetwarzania i zasadą związania celem" - przypomina Inspektor w opinii i apeluje do MEN o enumeratywne wyliczenie informacji, które zostaną uwzględnione w dokumentach.