Resort edukacji przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia określającego zawody szkolnictwa zawodowego. Z listy profesji związanej z przemysłem włókienniczym zniknie technik technologii odzieży. Zamiast tego określona zostanie podstawa programowa dla zawodu technik przemysłu mody. Ma on się zajmować projektowaniem wyrobów odzieżowych, organizowaniem procesów ich wytwarzania oraz koordynowaniem marketing. Nowela doda do listy także zawody: technika lotniskowych służb operacyjnych oraz przetwórca ryb, a także uporządkuje zapisy dotyczące kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu (dodano postanowienia związane z prowadzeniem ciągnika z przyczepą).

Zawodówki wyszkolą kadrę dla lotnisk>>