Kwota bazowa dla nauczycieli, określona w ustawie budżetowej na 2015 rok nie wzrosła w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od 1 września 2014 r. W związku z powyższym nie zmieniono wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.
Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym trafiło teraz do podpisu ministra pracy. Przepisy wejdą w życie 1 września 2015 r.
Stawki pozostaną na dotychczasowym poziomie, ponieważ obowiązująca ustawa budżetowa utrzymała kwotę bazową, na podstawie której wylicza się wynagrodzenia pedagogów.
Minimalne pensje nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 będą więc wynosić dla stażysty 2265 zł, dla nauczyciela kontraktowego 
– 2331 zł, dla nauczyciela mianowanego – 2647 zł, dla nauczyciela dyplomowanego – 3109 zł.