Nowy budynek będzie stanowił zintegrowany, cyfrowy kompleks różnorodnych ośrodków informacyjnych oraz naukowo-badawczych i powstanie w centralnej części kampusu głównego uczelni przy ul. Janiszewskiego - poinformował PAP Andrzej Charytoniuk z biura prasowego Politechniki.

W bibliotece znajdą się trzy zespoły pomieszczeń wyposażone w najnowsze technologie. Będzie to Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowo-Technicznej, w ramach którego będzie funkcjonować m.in. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa oraz Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej. Kolejny zespół pomieszczeń będą tworzyć laboratoria przetwarzania danych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego oraz zespół laboratoriów naukowo-badawczych.

,,Z zasobów biblioteki, dostępnych wyłącznie w formie elektronicznej, korzystać będą studenci, naukowcy, badacze, przedsiębiorstwa i specjaliści z przemysłu związanego ze sferą badań i rozwoju- mówił Charytoniuk.

Pierwsze wzmianki o zamiarach budowy biblioteki pojawiły się już w 1955 r. Gmach miał powstać w ramach ustawy o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955. Uchwała została jednak uchylona, a formalny konkurs na projekt budynku ogłoszono dopiero w 1988 r. Zwycięski projekt, którego jednak nie zrealizowano, zakładał, że wielkość zbiorów osiągnie 3 mln woluminów.

Kolejną próbę podjęto w 1995 r. Tym razem projekt szacował, że biblioteka pomieści 2 mln ksiąg. Najnowsza koncepcja z 2007 r. zakłada, że w bibliotece w ogóle nie będzie książek w wydaniu papierowym, a jedynie zbiory elektroniczne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Biblioteka ma być gotowa jesienią 2014 r.(PAP)

mic/ ls/