Przedsięwzięcie organizowane jest przez Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego "Facultas Iuridica".
"Program "Mediacje rówieśnicze" ma przekonać uczniów, by polubownie rozwiązywali swoje konflikty. Chcemy ich też nauczyć otwartości i szacunku wobec innych" – powiedział PAP dyrektor ośrodka Grzegorz Frączek.
Obecny na inauguracji programu minister sprawiedliwości Borys Budka podkreślił, że polubownego rozwiązywania problemów należy się uczyć "od małego". "Jestem przekonany, że wy nam – dorosłym pokażecie, że umiecie ze sobą rozmawiać, umiecie spory rozwiązywać nie siłą, nie bijąc się na korytarzach, nie bijąc się po lekcjach" – powiedział minister zwracając się do uczniów.
Frączek podkreślił, że pierwszym etapem programu są szkolenia dla nauczycieli w zakresie mediacji. Tę wiedzę mają następnie przekazywać uczniom m.in. w ramach lekcji wychowawczych.
"Powstaną też szkolne kluby mediacji. W nich dzieci najpierw będą się uczyły mediacji na podstawie scenek-symulacji, a jeśli już zaistnieją jakieś konflikty, to będzie je można rozwiązywać właśnie tam. Naszym celem jest, by dzieci nauczyły się rozwiązywać spory we własnym środowisku" – powiedział Frączek.
Do udziału w programie zgłosiło się dotychczas kilka placówek oświatowych z woj. śląskiego. Jedną z nich jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego nr 10 w Gliwicach, gdzie we wtorek zainaugurowano akcję.

Mediacja rówieśnicza patentem na konflikt w szkole>>

Pedagog szkolny Małgorzata Czarnecka podkreśliła, że nauka mediacji jest ważna. "Dzieci ciągle wchodzą w jakieś konflikty, więc ta forma uświadamiania ich, w jaki sposób mogą je rozwiązywać jest potrzebna już od szkoły podstawowej" – zaznaczyła.
Czarnecka wyjaśniła, że w ramach szkolnego klubu mediacji chętni na dodatkowych zajęciach będą się uczyć podstawowych jej zasad m.in. ufności, dobrowolności i bezstronności. Kolejnym etapem będzie stworzenie listy szkolnych mediatorów, do których uczniowie będą mogli się zgłaszać w przypadku sporów. Mediacje będą mogli przeprowadzać sami uczniowie pod opieką pedagoga.
Frączek dodał, że choć rozpoczynający się program "Mediacje rówieśnicze" zakłada działanie na płaszczyźnie uczeń-uczeń, to nie wyklucza on rozwiązywania tą metodą także sporów między rodzicami czy nauczycielami.
Program odbywa się pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Kuratorium Oświaty w Katowicach.(PAP)