Przypomniała, że Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się 9-procentowej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.
Wiceprzewodnicząca zaznaczyła, że związkowi chodzi także o podwyżki dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli, których wynagrodzenia są bardzo niskie. Według niej, wysokość żądanych podwyżek w przypadku tej grupy może być różna w różnych placówkach, ale prawdopodobnie będzie oscylować około 15-20 proc.
Misiuk mówiła także o tym, że w pismach o wejściu w spór zbiorowy składanych pracodawcom poruszana jest również kwestia warunków pracy w szkołach i przedszkolach, np. są postulaty zmniejszenia liczebności uczniów w klasach.
Pytana o to w ilu placówkach złożono już pisma odpowiedziała, że "we wszystkich, w których działa Solidarność". Dopytywana w ilu placówkach działają komisje odpowiedziała, że nie dysponuje takimi danymi. Rzecznik prasowy sekcji krajowej Wojciech Jaranowski poinformował, że oświatowa „S” liczy 70 tys. członków, którzy są w około połowie placówek oświatowych.
Misiuk przypomniała także, że na 28 kwietnia oświatowa „S” zaplanowała ogólnopolską manifestację w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i przed Sejmem. Podczas demonstracji związkowcy przedstawić mają swoje postulaty o charakterze ogólnokrajowym. Obok żądania podwyżek dla nauczycieli o 9 proc. będą też domagać się także przywrócenia nauczycielom prawa do przechodzenia na emerytury bez względu na wiek, a w oparciu o staż pracy. Sprzeciwiać się będą również przekazywaniu prowadzenia szkół przez samorządy innym podmiotom. „Mówimy też zdecydowane +Nie+ likwidacji Karty Nauczyciela” – podkreśliła Misiuk.

Oświatowa Solidarność nie jest jedynym związkiem zrzeszającym nauczycieli, który prowadzi akcję protestacyjną. W sobotę w Warszawie ma odbyć się ogólnopolska manifestację organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego; ma w niej uczestniczyć blisko 20 tys. osób. ZNP także domaga się podwyżek dla nauczycieli - o 10 proc. w 2016 r. oraz zaniechania przekazywania prowadzenia szkół przez samorządy innym podmiotom.
Odpowiadając związkowcom na ich żądania minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska od początku marca mówi o wzroście nakładów na edukację w ostatnich 10 latach o 15 mld zł. Przypomina, że w 2004 r. subwencja oświatowa wynosiła 25 mld zł, w roku 2014 wynosiła 40 mld zł, w tym samym czasie liczba uczniów zmalała o 23 proc., a liczba nauczycieli zmalała o 11 proc.
Jej zdaniem, te 40 mld zł, które są dziś w systemie, mogłyby pracować znacznie lepiej oraz, że nie jest to możliwe bez zmian w Karcie Nauczyciela. Dlatego Kluzik-Rostkowska poprosiła związkowców by wskazali mechanizm, który umożliwi podwyżki dla nauczycieli w ramach obecnych środków. Oceniła, że podwyżka postulowane przez nich kosztowałaby budżet państwa 4 mld zł.
W czwartek pytana przez dziennikarzy czy jest szansa na spełnienie postulatów związkowców odpowiedziała, że osią sporu są kwestie finansowe. "Rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie - bez zmiany systemu, bez innego zdefiniowania instrumentów, które mamy dzisiaj. Jeśli środowiska nauczycielskie nie zauważyły dopływu do systemu 15 mld zł to również trudno im będzie zauważyć dopływ kolejnych 4 mld zł, których zresztą w budżecie na 2016 r. po prostu nie ma" - podkreśliła Kluzik-Rostkowska. (PAP)

WSA: sąd administracyjny nie ocenia pracy dyrektora szkoły>>