W czwartek umowę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020 (WRPO 2014+) podpisał marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak i zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. Kwota dofinansowania wyniosła 7,7 mln zł, natomiast łączny koszt inwestycji to ponad 10,7 mln zł.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie termomodernizacja sześciu budynków oświatowych w Poznaniu. Będzie to: Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, a także Młodzieżowy Dom Kultury nr 2.

„Niedawno podpisaliśmy umowy na dofinansowanie termomodernizacji budynków szkolnych w małych miejscowościach wokół Poznania, teraz pora na obiekty oświatowe w Poznaniu, które tak samo wymagają poprawy efektywności energetycznej oraz estetyki. Pieniądze unijne mają więc w tym obszarze inwestycyjnym podwójnie pożyteczne działanie” – podkreślił marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Projekt, który będą realizowały władze Poznania, zakłada m.in. wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian i dachów, oraz wymianę i modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Zakres prac ma być jednak dostosowany do obecnego stanu i potrzeb danego budynku.

„Bardzo się cieszymy, bo jest to już kolejny projekt, który pozwala na termomodernizacji placówek oświatowych. To działania, które z jednej strony wpływają na poprawę estetyki budynków oraz warunków funkcjonowania uczniów i nauczycieli, a z drugiej wpisują się w politykę walki ze smogiem, która jest jednym z priorytetów miasta” – podkreślił zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

Wskazał, że realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu, natomiast prace mają się zakończyć do listopada przyszłego roku.

Rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Anna Parzyńska – Paschke przypomniała, że podpisana w czwartek przez marszałka umowa jest już kolejną, która dotyczy inwestycji wzmacniających efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej poprzez ich kompleksową, głęboką modernizację.

Jak wskazała, dotychczas w ramach Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 56 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Poddziałania 3.2.3 wynosi 85 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. (PAP)

autor: Anna Jowsa

edytor: Jacek Ensztein

ajw/