Pieniądze pochodzą z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd województwa rozstrzygnął kolejny konkurs w ramach RPO, dotyczący poddziałania "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego".
Jak poinformowała rzeczniczka marszałka województwa świętokrzyskiego Iwona Sinkiewicz-Potaczała, na konkurs wpłynęło 46 wniosków o unijne dotacje na projekty, z których po ocenie formalnej i merytorycznej pozostało 10. Wszystkie otrzymają dofinasowanie z UE sięgające 95 proc. wartości planowanych inicjatyw.
Wybrane do wsparcia projekty dotyczą: rozwoju dualnego kształcenia zawodowego - mocno wiążącego teorię z praktyką, organizacji staży i praktyk u pracodawców, organizacji doradztwa zawodowego dla uczniów, a także podniesienie ich kompetencji kluczowych, m.in. znajomości języków obcych.

Inicjatywy będą realizowane przez m.in.: Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach (dofinansowanie 842,8 tys. zł), Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (601,7 tys. zł), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kielcach (dotacja ok. 735 tys. zł), Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (ok. 588 tys. zł), Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - Technikum nr 3 w Kielcach (ok. 555 tys. zł wsparcia).
Najwyższe dofinansowanie - ponad 4,5 mln złotych - trafi do Regionalnej Organizacji Turystycznej na projekt "Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy". Przedsięwzięcie będzie realizowane we współpracy z siedmioma szkołami gastronomicznymi i hotelarskimi z terenu całego województwa.

Projekt ma objąć 510 uczniów, którzy będą mieli możliwość uczestniczenia w kursach zawodowych – m.in. baristycznych, kelnerskich czy obsługi gości imprez targowych i kongresowych. Zdobędą też pierwsze doświadczenia zawodowe w ramach płatnych staży u pracodawców. Planowane są również szkolenia dla nauczycieli hotelarstwa oraz doposażenie szkół w nowoczesne pracownie hotelarskie i gastronomiczne.
Do tej pory w ramach poddziałania świętokrzyskiego RPO, związanego ze szkolnictwem zawodowym, zakontraktowano przedsięwzięcia na kwotę blisko 28 mln zł (nie licząc ostatniego konkursu). Jak powiedział wicedyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Adam Żebrowski, w tym roku zrealizowane będą jeszcze podobne nabory na kwotę blisko 40 mln zł. Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach trzech konkursów można składać do 21 kwietnia.
W kolejnych latach na ten cel z programu regionalnego ma być przeznaczonych jeszcze ok. 70 mln zł funduszy unijnych. (PAP)