Szkoły i przedszkola nie będą pracować 12 listopada

Kadry w oświacie

Szkoły i przedszkola nie będą pracować 12 listopada. W tym dniu w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze - podkreśliła rzecznik MEN Anna Ostrowska

07.11.2018

MEN: Dodatek dla najlepszych zmobilizuje do rozwoju

Kadry w oświacie

Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych zachęci ich do rozwoju zawodowego - wyjaśnia wiceminister edukacji Maciej Kopeć. To odpowiedź na interpelację, dotyczącą awansu zawodowego....

30.10.2018

Zniesienie nowych zasad oceniania nauczycieli przepada w Sejmie

Kadry w oświacie

Nowa formuła oceny nie przełoży się na jakość pracy szkoły, a jedynie wprowadzi zbędną biurokrację - uważają związkowcy. Zmian jednak raczej nie będzie, poselski projekt, który miał uchylić kontrowersyjne przepisy nie znalazł poparcia posłów partii rządzącej.

29.10.2018

Nauczyciel może zażądać nagrania wypadku

Kadry w oświacie

Nauczyciel może zażądać wydania nagrania, na którym widać wypadek z jego udziałem. Konieczna jest anonimizacja pozostałych osób występujących na nagraniu. Szkoła ma prawo pobrać opłaty za dodatkowe...

27.10.2018

Elektroniczne wadium ograniczy konkurencję w zamówieniach

Kadry w oświacie Zamówienia publiczne

Za sprawą opinii Urzędu Zamówień Publicznych podejście zamawiających do wadium może być bardzo restrykcyjne. Mogą wymagać przedłożenia gwarancji udzielonej w formie elektronicznej z kwalifikowanym...

26.10.2018

Dyrektor samodzielnie nie zmieni pensum nauczyciela

Kadry w oświacie

Według orzecznictwa Sądu Najwyższego pensum nauczyciela to jego stanowisko pracy. Dyrektor nie może więc zmienić go bez dochowania formalności. Zależy to też od tego, na jakich zasadach pracuje...

25.10.2018

Placówki doskonalenia muszą wdrożyć nowe przepisy

Kadry w oświacie

Do 31 sierpnia 2019 r. wszystkie placówki doskonalenia nauczycieli muszą uzyskać akredytację. Przyznawać ją będzie kurator oświaty, który skontroluje, czy spełniają warunki określone w przepisach....

24.10.2018

Koszty reformy edukacji obciążają samorządy

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny

MEN nie do końca wyliczyło koszty, jakie pochłonie reforma oświaty. Wysokość subwencji oświatowej nie rośnie proporcjonalnie do kosztów edukacji, zwłaszcza w kontekście pogłębiającego się niżu...

19.10.2018

Truizm nie olśni komisji konkursowej

Kadry w oświacie

Uzasadnienie i koncepcja przedstawiana w konkursie na dyrektora szkoły powinny być spójne i przemyślane. Kandydat powinien jasno opisać swoją wizję szkoły oraz sposób na jej realizację. Wskazówki,...

18.10.2018

Rozpoczął się V Kongres Edukacja i Rozwój

Kadry w oświacie

Będziemy wspierać kadrę kierowniczą oświaty i nauczycieli we wszystkich zmianach, jakie na nich spadają. Wspólnie zmieniajmy edukację - mówiła Elżbieta Piotrowska-Albin, pełnomocnik zarządu Wolters...

18.10.2018

Chorowitego nauczyciela można wysłać do lekarza

Kadry w oświacie

Nauczyciela, który często bierze zwolnienia, można wysłać do lekarza na dodatkowe badania. Taką możliwość dają dyrektorowi szkoły przepisy Karty Nauczyciela. Jeżeli pedagog odmówi można wyciągnąć...

17.10.2018

Szkoły nadużywały indywidualnego nauczania

Kadry w oświacie

Poprzednio obowiązujące przepisy dotyczące indywidualnego nauczania były nadużywane i było to szkodliwe dla samych uczniów - podkreślali eksperci podczas spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej....

17.10.2018

MS określiło zadania specjalistów

Kadry w oświacie

Ministerstwo sprawiedliwości określiło, czym nauczyciele specjaliści mogą zajmować się w ramach pensum w placówkach oświatowych podległych temu resortowi. Analogiczne przepisy wprowadził resort...

16.10.2018

Rodzic nie powinien krytykować nauczyciela przy dziecku

Kadry w oświacie

Rodzice nie powinni w obecności dziecka krytykować jego nauczycieli. Może to nadwerężyć autorytet pedagoga i zepsuć jego relację z uczniem - przekonuje dr Marta Majorczyk, pedagog, doradca rodzinny...

13.10.2018

Rzadsza ocena pracy pozbawi dodatku do pensji

Kadry w oświacie

Resort edukacji postanowił złagodzić przepisy dotyczące oceny nauczycieli. Procedura będzie przeprowadzana rzadziej, ale ustawa będzie zawierała jeden wyjątek od tej reguły. Wiąże się on z dodatkiem...

12.10.2018