MS określiło zadania specjalistów

Kadry w oświacie

Ministerstwo sprawiedliwości określiło, czym nauczyciele specjaliści mogą zajmować się w ramach pensum w placówkach oświatowych podległych temu resortowi. Analogiczne przepisy wprowadził resort...

16.10.2018

Rodzic nie powinien krytykować nauczyciela przy dziecku

Kadry w oświacie

Rodzice nie powinni w obecności dziecka krytykować jego nauczycieli. Może to nadwerężyć autorytet pedagoga i zepsuć jego relację z uczniem - przekonuje dr Marta Majorczyk, pedagog, doradca rodzinny...

13.10.2018

Rzadsza ocena pracy pozbawi dodatku do pensji

Kadry w oświacie

Resort edukacji postanowił złagodzić przepisy dotyczące oceny nauczycieli. Procedura będzie przeprowadzana rzadziej, ale ustawa będzie zawierała jeden wyjątek od tej reguły. Wiąże się on z dodatkiem...

12.10.2018

Szkoła sztuk pięknych tylko do 2022 r.

Kadry w oświacie

Ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych będą funkcjonować tylko do 1 września 2022 r. Resort kultury określi nowe zasady ich przekształcania. Jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie.

11.10.2018

Dyrektora nie można oceniać za poglądy

Kadry w oświacie

Określone w regulaminach wskaźniki powinny odnosić się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy. Dyrektora nie można oceniać za przekonania religijne i poglądy polityczne. Nie może...

10.10.2018

Wybrano nauczyciela roku

Kadry w oświacie

"Nauczycielem Roku" został Przemysław Staroń, nauczyciel z Sopotu. Do tytułu nominowano 13 nauczycieli różnych przedmiotów i typów szkół z całej Polski. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się we...

09.10.2018

Fizjoterapeuta w szkole nawet bez umowy o pracę

Kadry w oświacie

Nowe zasady zatrudniania nauczycieli nie odnoszą się do wszystkich specjalistów. Część z nich wciąż można zatrudniać na inne umowy. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć poinformował, że MEN monitoruje...

08.10.2018

Formalizm w szkole zgubny dla ucznia i nauczyciela

Kadry w oświacie

Jeśli w kulturze organizacyjnej szkoły będzie dominować chęć spełnienia przez nauczycieli kryteriów i wskaźników, to zapewne zapomną, po co to robią - pisze Anna Jurewicz, prelegentka V Kongresu...

05.10.2018

ZNP pyta kandydatów w wyborach samorządowych o podwyżki

Kadry w oświacie

Samorządowcy mają możliwość podwyższania nauczycielskich pensji. ZNP pyta komitety wyborcze o to, czy kandydaci zamierzają z tej możliwości skorzystać. Apel wystosowano do 10 komitetów wyborczych.

01.10.2018

Na awans w szkole trzeba dłużej poczekać

Kadry w oświacie

Od 1 września 2018 r. obowiązują dłuższe przerwy pomiędzy kolejnymi stopniami awansu zawodowego nauczycieli. Aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trzeba poczekać cztery lata....

28.09.2018

Siadaj RODO! Pała!

Kadry w oświacie RODO

W jednej ze szkół, zamiast imion i nazwisk uczniów, w dzienniku nauczyciela miały być wskazane ich pseudonimy. W innej, każdy z uczniów miał mieć nadany indywidualny numer, którego celem była jego...

28.09.2018

Lektor w szkole językowej może pracować na zlecenie

Kadry w oświacie

Od 1 września 2018 r. nauczycieli pracujących w szkołach trzeba zatrudniać na etacie. Nie dotyczy to jednak wszystkich pedagogów ani też szkół, których funkcjonowanie nie jest uregulowane w...

26.09.2018

ZNP: nie poddajemy się w walce o dobrą edukację

Kadry w oświacie

Nie poddajemy się, bo walczymy o nadrzędne wartości, które wyznaczają kierunki naszego działania i nasze cele - pisze Związek Nauczycielstwa Polskiego w podsumowaniu dotyczącym sobotniej...

24.09.2018

Wyższy stopień awansu nie motywuje do rozwoju

Kadry w oświacie

Nauczyciele z wyższym stopniem awansu są mniej aktywni. Do takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli, sprawdzając skuteczność systemu awansu zawodowego pedagogów. Z podobnych założeń wyszło MEN,...

06.09.2018