Do konsultacji społecznych przekazano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Będzie stała kwota dodatku dla wychowawców, ale nie w przedszkolu>>

 

Czasowo bez kwalifikacji

Rozporządzenie wprowadzi zmianę umożliwiającą powoływanie na stanowisko dyrektora szkoły za granicą lub kierownika szkoły polskiej osób niespełniających wymagań do czasu wyłonienia osób spełniających te wymagania, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przepisy jednocześnie określają wymagania wobec tych osób.

 

Zmiana umożliwi zatrudnianie do pracy w Szkołach Europejskich także osób niebędących nauczycielami, co stanowi usankcjonowanie na gruncie polskich przepisów oświatowych, zadań realizowanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.