- Apelujemy do nauczycieli i nauczycielek, by podniesieni na duchu nie rezygnowali pochopnie z powołania, jakim jest praca z dziećmi i młodzieżą - wynika z oświadczenia Społecznego Komitetu Wspieram Nauczycieli.

 

Protest samorządów - nie chcą rozmawiać o zmianach w oświacie>>

 

Kryteria otrzymania zapomogi

Komitet zdecydował, że zgodnie z regulaminem pomoc otrzymają nauczyciele i nauczycielki, a także inne osoby zatrudnione w szkołach przedszkolach i innych placówkach oświatowych, które:

  •     przez minimum 9 dni brały udział w kwietniowym strajku;
  •     w dniu przystąpienia do strajku nie były członkami związku zawodowego;
  •     są w trudnej sytuacji materialnej. Uznaliśmy, że oznacza to zadeklarowane dochody miesięczne w rodzinie mniejsze niż 5 tys. zł;
  •     nie otrzymają do końca czerwca 2019 od pracodawcy wynagrodzenia lub rekompensaty wynagrodzenia za udział w strajku.

 

Kwota wysyłana zostanie wyliczona jako iloraz zebranej sumy na koncie Funduszu Strajkowego (ponad 8,5 mln zł) i ostatecznej liczby zakwalifikowanych osób. Zapewne będzie ich tyle, że pomoc wyniesie mniej niż 500 zł, które miało być maksymalną kwotą.
Społeczny Komitet apeluje o kolejne wpłaty na konto funduszu strajkowego.

Czytaj w LEX: Jak obliczyć średnią urlopową nauczycielowi, jeżeli zakończenie roku szkolnego odbywa się 19 czerwca? >