Stosunkowo niskie wynagrodzenia pedagogów wiceminister tłumaczy brakiem podwyżek za czasów poprzedniej władzy. 
- W 2017 r., po raz pierwszy od 5 lat, dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń pedagogów, a od kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy sukcesywne wdrażanie rządowego planu podniesienia pensji nauczycieli - podkreśla w odpowiedzi na interpelację.

 

Podwyżka dla nauczycieli to ok. 145 zł>>

 

Podwyżki i dodatki  w porozumieniu z "Solidarnością"

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało szereg rozwiązań wzmacniających system wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli rozpoczynających pracę w tym zawodzie. Wśród planów MEN dotyczących poprawy sytuacji nauczyciela, wiceminister wymienia:

  •     wprowadzenie podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r. umożliwiającej osiągnięcie 15% wzrostu wynagrodzeń w stosunku do stanu obowiązującego w grudniu 2018 r. oraz zwiększenie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
  •     skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców. W związku z powyższym nastąpi skrócenie okresu stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy, oraz skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu - do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych - do 1 roku,
  •     dodatkowe świadczenie dla nauczycieli stażystów „na start” w wysokości 1000 zł,
  •     ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w minimalnej wysokości 300 zł.

 

 

- Podczas negocjacji płacowych pomiędzy Rządem RP i reprezentatywnymi związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, ustalano wspólne stanowisko, że należy jak najszybciej dokonać modyfikacji sposobu wynagradzania nauczycieli, aby nowy system był nowoczesnym, czytelnym, sprawiedliwym i skutecznym mechanizmem motywacyjnym, gwarantujący nauczycielom godne wynagrodzenie. Planuje się, że przewidywana zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi nastąpi do 2020 r. - tłumaczy Maciej Kopeć, dodaje, że kolejne analizy i dyskusje toczą się przy oświatowym okrągłym stole.

 

Nowela Karty Nauczyciela musi trafić do Sejmu w najbliższym czasie, bo inaczej proces legislacyjny nie skończy się przed 1 września 2019 r., kiedy to zmiany już mają obowiązywać. Jednym z założeń projektu zmian w Karcie Nauczyciela jest przyspieszenie podwyżek pedagogów - mieli je dostać w 2020 r., ale w trakcie negocjacji ze strajkującymi nauczycielami MEN zapowiedziało wyższe pensje już od września. Ostatnia podwyżka w 2019  r. ma wynieść 9,6 proc.