Po kolejnych obradach oświatowego okrągłego stołu premier podkreślił, że samorządy przez ostatnie 4 lata dostały 22 mld zł na wydatki związane z oświatą. Zachęcił, by dopytać JST, na co wykorzystały te pieniądze. - Postaramy się jak najwięcej środków z tego miliarda, które od września będą przeznaczone na 9,6 proc. podwyżki, sfinansować z budżetu państwa. Ale te pieniądze powinny się w całości znajdować w samorządach i one tam są - podkreślił.

 

Nowelizacja Karty nauczyciela obciąży samorządy na 1,3 mld zł>>

 

Będzie dyskusja o zwiększeniu pensum

Morawiecki skomentował też pomysł zwiększenia pensum dla nauczycieli i uzależnienia od tego podwyżek. Tłumaczył, że pomysł wymaga przedyskutowania. - Tutaj nie ma ani żadnych decyzji, to jest raczej coś, co w dłuższej perspektywie chcielibyśmy wydyskutować ze środowiskiem uwzględniając głosy, które się tutaj pojawiły - powiedział premier.

 

 


 

Premier podkreślił także, że priorytetami rządu będzie podniesienie poziomu nauczania przedmiotów ścisłych oraz zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach. Szef rządu zgodził się także z sugestiami, by dialog dotyczący edukacji zszedł na poziom Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Sprawdź w LEX: Jak obliczyć średnią urlopową nauczycielowi, jeżeli zakończenie roku szkolnego odbywa się 19 czerwca? >

 

Bez kolejnych rewolucji

Minister edukacji Dariusz Piontkowski tłumaczył, że system oświaty nie wymaga kolejnych rewolucji, choć zmiany nadal są potrzebne.

- Na tych dwóch elementach dotyczących kształcenia, doskonalenia nauczycieli, w tym także i awansu zawodowego, chcemy dzisiaj się skupić. To były tematy, które nam wydaje się, że powinny być przede wszystkim obszarem dalszej dyskusji i zmian - podkreślił Piontkowski - Szkoła nie jest instytucją, która wymaga i lubi ciągłe zmiany. Ta zmiana strukturalna, rewolucja już się dokonała i dokonuje - powiedział minister.

Sprawdź w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Czerwiec 2019 >

Tłumaczył, że zmienia się też sposób kształcenia nauczycieli - zmiany realizowane są we współpracy z resortem nauki. - W każdej dziedzinie życia, także i w tej, bez dobrego systemu motywowania i także jakiejś ewaluacji tego, co się dokonuje na lekcjach, trudno rozmawiać o tym, czy te efekty są dobre" - powiedział Piontkowski.

Czytaj w LEX: Zatrudnianie nauczycieli w szkołach i placówkach publicznych >