-  Na koncie “Wspieram nauczycieli” zebraliśmy 8 605 911 zł (stan na 1 lipca 2019). Jest to dowód na ogromny obywatelski odruch solidarności i uznania dla pracy polskich szkół, tym ważniejszy, że nastroje wśród nauczycieli i nauczycielek nie są teraz najlepsze. Apelujemy do nauczycieli i nauczycielek, by podniesieni na duchu nie rezygnowali pochopnie z powołania, jakim jest praca z dziećmi i młodzieżą - podkreśla ZNP.

 

Pieniądze z funduszu strajkowego na wniosek nauczyciela>>

 

Po 500 zł dla najbardziej poszkodowanych

Komitet zdecydował, że kwota wypłacana strajkującym wyniesie 500 zł (brutto). Zgodnie z regulaminem pomoc otrzymają nauczyciele i nauczycielki, a także inne osoby zatrudnione w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, które:

  •     brały udział w kwietniowym strajku przez minimum 9 dni;
  •     w dniu przystąpienia do strajku nie były członkami związku zawodowego;
  •     są w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Przyjęliśmy, że będziemy wypłacać zaczynając od tych, którzy mają najmniejsze dochody.

 

 

 

    Pierwsze wypłaty dla nauczycieli i nauczycielek oraz innych pracowników oświaty, którzy mają dochody poniżej 1000 zł brutto na osobę w rodzinie rozpoczną się 8 lipca 2019 r