Profilaktyczna opieka medyczna w szkole

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania sprawowana jest przez pielęgniarkę środowiska nauczania albo higienistkę szkolną na terenie szkoły lub...

01.05.2008

Opieka medyczna i przedlekarska

System profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i...

17.04.2008