Komentarz został poświęcony tematyce przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego. Opracowanie...
Alicja Brzezińska
24.07.2008
Remonty, okresowe konserwacje, prace porządkowe i doposażenie placwek oświatowych powinny zakończyć...
17.07.2008
Krzysztof Gawroński
17.07.2008
Wychowanie przedszkolne ma na celu wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w początkowych latach...
Monika Tutka
10.07.2008
Na stronie internetowej BIP MEN ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej...
10.07.2008