Magdalena Sender
13.09.2007
Komentarz szczegółowo omawia pojęcie płacy nauczycielskiej, jako wynagrodzenia ze stosunku pracy....
Michał Culepa
06.09.2007
31.08.2007
Urlop wypoczynkowy jako urlop płatnyZ każdym stosunkiem pracy, bez względu na sposób jego...
Michał Culepa
30.08.2007
Podpisane 23 sierpnia przez ministra edukacji Ryszarda Legutko rozporządzenie w sprawie podstawy...
30.08.2007
Dodatek za wysługę lat (niekiedy określany też jako dodatek stażowy) jest jednym z podstawowych...
Michał Culepa
23.08.2007
Marta Handzlik
16.08.2007
W niniejszym komentarzu zostaną omówione wymagania kwalifikacyjne stawiane osobom zatrudnionym na...
Krzysztof Lodziński
16.08.2007
Rejestr zadań dyrektora szkoły czy innej placówki oświatowej jest bardzo obszerny. Obowiązki...
Irena Dzierzgowska
09.08.2007