Wobec nauczycieli nie mają zastosowania przepisy dotyczące udzielania urlopw i płatnych zwolnień z...
Michał Culepa
31.07.2008
Co należy rozumieć przez pojęcie "uczeń niepełnosprawny"?
Marta Handzlik
24.07.2008
We wtorek 22 lipca Komisje Sejmowe Edukacji i Polityki Społecznej rozpatrywały kandydatury na...
24.07.2008