Jak powiedział Piotr Całbecki marszałek województwa kujawsko-pomorskiego "Regionalne Koła Astronomiczne to nowa część projektu Regionalnych Kół Naukowych, której uczestnicy będą korzystać z obserwatoriów astronomicznych, powstałych w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu budowy 14 astrobaz, czyli przyszkolnych obserwatoriów".

Nowy sprzęt trafi do wszystkich 14 astrobaz w regionie kujawsko-pomorskim, w którym zajęcia dla uczniów będą prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli.
W trakcie uroczystości wyłoniono także członków Rady Programowej Astrobaz, której zadaniem będzie m.in. tworzenie i opiniowanie programów merytoryczno-obserwacyjnych realizowanych w astrobazach, a także opiniowanie tematyki i harmonogramu szkoleń dla animatorów oraz inicjowanie działań popularyzatorskich w zakresie astronomii.
 
Artykuł pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC