Projekt wnieśli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy uważają obecny kierunek reform za szkodliwy, zwłaszcza jeżeli chodzi o ograniczenie liczby godzin historii w szkołach ponadgimnazjalnych. Po przeforsowaniu projektu przez wnioskodawców, ustawa gwarantowałaby, że liczba godzin historii w szkołach ponagimnazjalnych nie byłaby mniejsza niż 180, a sama historia byłaby odrębnym przedmiotem. Zdaniem wnioskodawców, którzy powołują się na opinie ekspertów, tylko taka liczba godzin oferuje osiągnięcie celów edukacyjnych. 

 
Posłowie uważają, że obecnie przyjęty model nauczania historii - obowiązujący od 1 września 2012 r. - nie spełni swoich celów, przede wszystkim dlatego, że bloki tematyczne, które zastąpią dotychczasowy program, nie dadzą uczniom kompleksowej wiedzy. A ta - zdaniem wnioskodawców - jest niezbędna "dla zachowania dziedzictwa kulturowego Polski i kształtowania postaw odpowiedzialności obywatelskiej za wspólnotę narodową". Nowelizacja miałaby obowiązywać od 1 września 2012 r.