Legitymacja szkolna (przedszkolna) jest dokumentem potwierdzającym tożsamość ucznia oraz fakt jego...
07.08.2008
Wobec nauczycieli nie mają zastosowania przepisy dotyczące udzielania urlopw i płatnych zwolnień z...
Michał Culepa
31.07.2008