Według kontrolerów pieniądze Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kilkukrotnie trafiały na konto podejrzanej. Jako tytuł kwestionowanych przelewów wpisana była "zapomoga". Chociaż podejrzana nie pracuje już w kontrolowanej placówce, to pełni to samo stanowisko w innej lubelskiej szkole.

- Kiedy odkryliśmy nieprawidłowości w SP nr 6, postanowiliśmy sprawdzić również tamtą szkołę - mówi Anna Morow, dyr. Wydz. Audytu i Kontroli. Tam jednak kontrolujący nie dopatrzyli się nieprawidłowości. O sprawie została powiadomiona prokuratura. Więcej>>