Do zdarzenia doszło w listopadzie zeszłego roku. Według aktu oskarżenia dyrektorka skonfliktowana z nauczycielem wezwała go do swojego gabinetu i tam ugodziła nożem w brzuch. Biegły wykluczył, że do zranienia doszło wskutek samookalecznia lub nadziania się przez pokrzywdzonego na nóż. Oskarżona została zawieszona w czynnościach służbowych. Zastosowano również środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 10 000 zł. Więcej >>