Potrzebę zmiany przepisów dostrzegło ministerswo edukacji narodowej przekazując do konsultacji społecznych projekt nowelizacji. 
Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>

O proponowanych zmianach w nowej ustawie pisaliśmy także w artykułach: 
W SIO znajdą się dane o pracownikach nadzoru
SIO będzie lepiej chronił dane
Komentarz do nowej ustawy dostępny tutaj>>