Firmy powinny przeznaczać 1 proc. podatku na wybraną działalność naukową, tak jak podatnicy...
PAP
16.02.2012
Skoro pojawiła się propozycja partycypowania nauczycieli i pracowników oświaty w kosztach...
Monika Sewastianowicz
15.02.2012
Komisja Europejska ogłosiła konkurs skierowany m.in. do szkół, uczelni i wszystkich innych...
Agnieszka Winiarska
15.02.2012
W jednej ze szkół wójt gminy wydał zarządzenie, że nauczyciele muszą przebywać w szkole przez 8...
Krzysztof Lisowski
15.02.2012
Zmiany w sieci szkół są naturalną konsekwencją niżu demograficznego - przekonywał we wtorek...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
15.02.2012
Wdowa po Czesławie Niemenie Małgorzata Niemen-Wydrzycka nie chce, aby białostockie Studium...
Próchnicka Izabela
15.02.2012
Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zmieniła...
Izabela Seredocha
15.02.2012
Obecny kształt postępowania dyscyplinarnego uniemożliwia dyrektorom placówek zwalnianie słabych...
Monika Sewastianowicz
15.02.2012
Rząd negatywnie zaopiniował we wtorek obywatelski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty...
PAP
14.02.2012
Kilkadziesiąt osób pikietowało w poniedziałek przed stołecznym ratuszem protestując przeciwko...
Danuta Starzyńska-Rosiecka
14.02.2012
Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha już po raz drugi zaprasza wszystkich gimnazjalistów na...
14.02.2012
Rzecznik Praw Dziecka zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie na...
14.02.2012
Zastosowanie trybu odwołania dyrektora szkoły bez wypowiedzenia, jako trybu nadzwyczajnego,...
Anna Dudrewicz
14.02.2012
Samorządy nie są odpowiednio przygotowane do sprawowania nadzoru nad szkołami i placówkami...
Monika Sewastianowicz
14.02.2012
Serwis Samorządowy PAP zebrał dane na temat wypełnienia przez samorządy art. 30a Karty Nauczyciela....
Monika Sewastianowicz
14.02.2012
Szczecińskie stowarzyszenie POLITES chce walczyć z biernością uczniów. Samorządy uczniowskie mają...
Monika Sewastianowicz
14.02.2012
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność jest całkowicie przeciwna kierunkowi zmian w polskiej...
Agnieszka Winiarska
13.02.2012
Jaka procedura obowiązuje przy przekształcaniu dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej (wszystkie...
Agata Piszko
13.02.2012
Nauczycieli nikt nie przygotowuje do pracy z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze. Szkoły nie...
Monika Sewastianowicz
13.02.2012
W niektórych przypadkach przepisy Kodeksu pracy są korzystniejsze niż Karta Nauczyciela - pisze...
Monika Sewastianowicz
13.02.2012
Samorządy zamykając szkoły lub przekazując je do prowadzenia innym podmiotom wyzbywają się...
Anna Dudrewicz
13.02.2012
Uczniowie starający się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych na Mazowszu o wynikach rekrutacji...
Monika Sewastianowicz
13.02.2012
Głównymi powodami zamykania szkół są niż demograficzny i przyczyny ekonomiczne. Na wysokie koszty...
Monika Sewastianowicz
13.02.2012
Dwujęzyczne dzieci lepiej i szybciej się uczą - do takich wniosków doszła grupa naukowców z...
PAP
12.02.2012
O szansach na zatrudnienie młodych ludzi decyduje przede wszystkim poziom wykształcenia i rodzaj...
Monika Sewastianowicz
12.02.2012
II zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, organizowany przez Wolters Kluwer Polska, wydawcę...
Marzena Jaguszewska
11.02.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski