Powstanie projektu nowego rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania jest konieczne ze...
Bożena Barszczewska
27.10.2011
Poniższa publikacja poświęcona jest zagadnieniom związanym ze zmianami ustawy z dnia 7 września...
Agata Piszko
20.10.2011