Z raportu wynika, że na ponad 6,6 tys. szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych miejsca opieki działają w niespełna w 4,5 tys. skontrolowanych placówkach. W efekcie co trzecia szkoła nie zapewnia właściwej opieki uczniom.
 – Brakuje miejsc lokalowych i pieniędzy na stworzenie kolejnych etatów – tłumaczy Marek Olszewski, wójt Gminy Lubicz, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP.
Związkowcy uważają, że samorządy nadmiernie wykorzystują instytucję godzin karcianych, zwalniając nauczycieli świetlicowych.
– Ta karciana godzina sprawiła, że znikały etaty świetlicowe. Mamy takie przypadki, że w miejsce jednej osoby wprowadzono 13 nauczycieli, wykonujących obowiązki po jednej godzinie – przekonuje Krzysztof Baszczyński.
Samorządowcy bronią się, że prawo nie zakazuje takich praktyk. Według gazety związkowcy, publikując raport, sugerują, że likwidowane z powodu niżu demograficznego etaty nauczycielskie można uratować poprzez zatrudnienie większej liczby pedagogów w świetlicach.